MagITOprogramowanie dla Magazynu (system WMS)

Masz dosyć reklamacji ilościowych i jakościowych dotyczących zamówień z Twojej firmy? Wciąż borykasz się ze zgubionymi dokumentami i brakiem porządku w magazynie?
Koniec z tym! Oprogramowanie dla magazynu od firmy VERIT to rozwiązanie Twoich problemów.
Nasz system zarządzania magazynem to coś więcej niż program do sprawdzania stanu, czy braków.
To wieloletnie doświadczenie, znajomość procesów magazynowo- logistycznych i rozwiązania optymalizacyjne przelane na innowacyjny system zarządzania magazynem, którego celem jest kompleksowo wspomóc Twój biznes.
Oprogramowanie magazynowe MagIT ( system WMS) to rozwiązanie dla firm z każdej branży, nawet tej najbardziej wymagającej, w której szczególną uwagę przywiązuje się do jakości towarów i kontrolowania procesów magazynowych.

Oprogramowanie dla magazynu od VERIT MagIT (system WMS) – Dla kogo jest?

System zarządzania magazynem, sprawdzi się idealnie, gdy masz dość:

 • Reklamacji ilościowych i jakościowych.
 • Zagubionych dokumentów.
 • Braków na magazynie.
 • Braków wiedzy gdzie leży towar.
 • Braku zgodności stanu rzeczywistego ze stanem w kartotece.
 • Chaosu związanego z realizacją zamówień.

Oprogramowanie magazynowe – Co zyskasz stawiając na MagIT (system WMS)?

MagIT to oprogramowanie spełniające funkcje jak system WMS, które bez wątpienia:

 • Uporządkuje procesy magazynowe w Twojej Firmie.
 • Poprawi organizacje pracy.
 • Zwiększy wydajność realizacji zadań.

To wszystko ułatwi i usprawni zarządzanie magazynem oraz spowoduje wzrost konkurencyjności poprzez poprawę obsługi Klienta. Oprogramowanie dla magazynu pozwala na pełną identyfikację towaru, odtworzenie jego historii, oraz zgromadzenie całej wiedzy o towarze w jednym miejscu.

Program dla magazynu / System WMS od Verit – Funkcje

Program magazynowy obsługujący system WMS to oprogramowanie idealnie wpisujące się w potrzeby firm, które chcą usprawnić zarządzanie magazynem. To wynik wieloletniej pracy projektowej, która skupiała się na tym, by zoptymalizować czas procesów tak, by prowadzenie magazynu było tańsze.

Program dla magazynu MagIT (system WMS) – Jakie zadania obsługuje?

 • Usprawnia zarządzanie harmonogramem magazynu
 • Kontroluje stany magazynowe
 • Obsługuje dokumenty magazynowe
 • Wspomaga pracowników w ustalaniu priorytetów i estymacji czasu zadań – harmonogram pracy magazynu
 • Usprawnia elektroniczny obieg dokumentów
 • Zarządza dokumentacją produktową w tym: kartoteka towarów, kody kreskowe

Program dla magazynu MagIT (system WMS) to klucz do usprawnienia pracy w każdej firmie, która codziennie obsługuje wiele zleceń i potrzebuje rozwiązań optymalizacyjnych.

Program magazynowy – MagIT (system WMS) – Opis funkcji

Program magazynowy MagIT odciąża pracownika w 12 najważniejszych obszarach, jeśli chodzi o zarządzanie magazynem. Wszystko to jest możliwe dzięki systemowi magazynowemu, który wykorzystuje elektroniczny obieg dokumentów usprawniający przepływ informacji. 

Program magazynowy MagIT to oprogramowanie stworzone z myślą o tym, by obsługa magazynu była prosta i komfortowa. W ten sposób firma oszczędza bezcenny czas, który pozwala jej skalować się zgodnie z założeniami strategicznymi.

Program magazynowy MagIT – 12 najważniejszych funkcji:

Kartoteka towarów

Daje możliwość zgromadzenia w jednym miejscu ogromnej ilości informacji o każdym rodzaju towaru dostępnym na rynku, umożliwia dołączenie dokumentacji i zdjęć. Posiada wbudowany, niepowtarzalny kreator do samodzielnego definiowania cech towaru, jakie mają znaleźć się w kartotece oraz dokumentacji i zdjęć jakie maja być podłączone. Pozwala na szybkie tworzenie kartotek towarów i partii poprzez klonowanie danych z już istniejących kartotek.

Dokumenty magazynowe

System zapewnia elektroniczny obieg dokumentów magazynowych (przyjęcia/wydania, przesunięcia, wydania/przyjęcia z produkcji). Pozwala na  automatyczne generowanie się dokumentów magazynowych z możliwością ich wydruku i szybki dostęp do informacji.

Stany magazynowe i historia obrotów

Baza wszystkich towarów na magazynie , zawierająca  historię obrotów na danym towarze (przyjęcia, wydania, wydania na produkcję i przemieszczenia) z dostępem do dokumentów  magazynowych. Zawiera statusy jakościowe towarów oraz rezerwacje towarów dla konkretnych Odbiorców.  Elektroniczny obieg dokumentów usprawnia i maksymalizuje szybkość wymiany informacji między pracownikami i systemami, co optymalizuje czas pracy zespołu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Harmonogram pracy Magazynu

Stanowi plan pracy i odzwierciedla aktualną sytuację na magazynie, automatycznie przypisuje zadania pracownikom tak, aby zostały wykonane w terminie,  jak najszybciej i z uwzględnieniem priorytetów. Umożliwia zaplanowanie czasu na wykonanie zadania oraz  rejestrowanie rzeczywistych czasów rozpoczęcia i zakończenia zadań. Zawiera miesięczny Raport z Pracy Magazynu pozwalający na podsumowanie danych i kosztów oraz  zastosowanie działań naprawczych.                                                                      

Planowanie zakupów

Ewidencja miesięcznych i rocznych przychodów i rozchodów danego towaru  oraz czasu potrzebnego na dostawę towaru, co ułatwia planowanie zakupów i sprzedaży.

Optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich

Pracownicy w kolejności wykonują przydzielone im automatycznie zadania, na podstawie jakości wykonanych zleceń i  reklamacji są wynagradzani – Karty Pracy. Na życzenie klienta tworzymy system premiowania pracowników oraz komunikatory wewnętrzne.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Optymalizacja magazynu

Monitorowanie stanów minimalnych i maksymalnych towarów, co redukuje zapasy i poprawia płynność finansową, generowanie etykiet zaprojektowanych zgodnie z potrzebami, Zawiera miejsca składowania/lokalizacje przypisane do towarów pozwalające na maksymalne wykorzystanie powierzchni magazynowych. Umożliwia obsługę dowolnej ilości magazynów w różnych lokalizacjach. Na życzenie klienta możliwość wizualnego rozmieszczenia regałów i półek w magazynie oraz poziomu ich zagospodarowania, klasyfikacja towarów według metod ABC oraz XYZ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Kontrola Jakości

Pełna identyfikacja towaru, nadawanie statusów jakościowych partiom towaru oraz przypisywanie im  dokumentacji jakościowej, dat ważności, co redukuje koszty związane z reklamacjami. Daje możliwość monitorowania przeterminowanych towarów oraz stworzenia Protokołu Niezgodności w Dostawie – profesjonalny dokument umożliwiający szybką reklamację.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Prosta inwentaryzacja

Automatyczne generowanie się arkuszy spisowych oraz zestawień nadwyżek i niedoborów. Umożliwia automatyczne generowanie się dokumentów inwentaryzacyjnych oraz zdejmowanie niedoborów i wprowadzanie nadwyżek. Możliwość wykonania inwentaryzacji na wszystkich magazynach, jednym magazynie, określonej grupie towarów, widoczny postęp inwentaryzacji.                                                                            

Integracja z innymi systemami

Na życzenie klienta integracja z innymi systemami (produkcyjnymi, księgowymi, zakupowymi, sprzedażowymi, transportowymi), moduł konfekcja. 

Integracja ze sprzętem

Na życzenie klienta integracja z kodami kreskowymi, kodami QR lub SSCC, co eliminuje  błędy i pomyłki podczas przyjmowania i wydawania towarów. Możliwa integracja ze sprzętem ( wagi, kolektory danych, drukarki etykiet), oraz tworzenie aplikacji na terminale, czytniki kodów.                                                                                                      

Elektroniczny obieg dokumentów, Raporty i analizy

Umożliwiają analizę procesów magazynowych, właściwe planowanie, kontrolę oraz działania naprawcze. Zawiera miesięczny Raport z Pracy Magazynu, ewidencje miesięcznych i rocznych przychodów i rozchodów danego towaru, co ułatwia planowanie zakupów i sprzedaży. Daje możliwość generowanie JPK Mag, rozliczania i premiowania pracowników. Tworzenie innych zestawień, raportów, analiz na życzenie klienta.