Systemy zarządzania produkcją   ProdIT

„Pamiętaj, każda minuta poświęcona na planowanie pozwala zaoszczędzić dziesięć minut pracy”(Brian Tracy) 

Systemy zarządzania produkcją Prod IT – Do czego służą?

Oprogramowanie dla produkcji Prod IT to innowacyjne rozwiązanie usprawniające funkcjonowanie firmy na wielu płaszczyznach. Autorski model zawiera wbudowany  system MES (system zarządzania produkcją/program do zarządzania produkcją) i system APS (system planowania produkcji), które umożliwiają pełną kontrolę nad każdym etapem procesów zachodzących w firmie produkcyjnej.

Systemy zarządzania produkcją od VERIT wyposażone są również w rozbudowany moduł kontroli jakości. Stanowi on niezastąpione i zaawansowane narzędzie utrzymania prawidłowej jakości wyrobów oraz umożliwia optymalizację czasu i kosztów procesów produkcyjnych.

System MES – System zarządzania produkcją – Czym jest?

System MES to inaczej system zaimplementowany w program do zarządzania produkcją, którego celem jest ciągłe monitorowanie procesów produkcyjnych i pozyskiwanie informacji o ich stanie i jakości.

Oprogramowanie MES – Funkcje

Program do zarządzania produkcją wyposażony w system MES umożliwia:

 • Bieżące śledzenie procesów produkcyjnych i produkcji w toku.
 • Śledzenie informacji o wydajności poszczególnych maszyn, linii, czy całego zakładu w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
 • Wykrywanie przestojów i mikroprzestojów, a także rejestrowanie ich przyczyn, biorąc pod uwagę elementy automatyki przemysłowej.
 • Planowanie produkcji według kolejności wykonywania danych zleceń produkcyjnych.
 • Zbieranie informacji o wadliwych produktach, a także wsparcie procesów kontroli jakości.
 • Elektroniczne przetwarzanie i zarządzanie informacjami oraz dokumentacją w branży produkcyjnej.
 • Wspieranie procesów na rzecz optymalizacji czasu pracy i zarządzanie produkcją.

System APS – System planowania  produkcji – Czym jest?

System APS to automatyczny system planowania produkcji wspierający menadżerów i planistów w optymalizacji scenariuszy produkcyjnych.

Oprogramowanie APS – Funkcje

System planowania produkcji umożliwia:

 • Planowanie i harmonogramowanie produkcji
 • Symulacje różnych sytuacji produkcyjnych
 • Wielokryterialną optymalizację planu
 • Dostosowanie macierzy przezbrojeń
 • Optymalizację macierzy kompetencji
 • Generowanie alternatywnych scenariuszy i ocenę planu produkcji
 • Planowanie produkcji do przodu i wstecz
 • Uwzględnianie dostępności i maksymalne wykorzystanie zasobów;
 • Ograniczenie kosztów produkcji
 • Zarządzanie dokumentacją produkcyjną.

Program dla produkcji Prod IT – Zalety

Prod IT to system planowania produkcji zaprojektowany tak, aby pełnić rolę asystenta dla wszystkich stanowisk produkcyjnych, poczynając od pracownika poprzez technologa, aż do dyrektora. Stanowi receptę na uporządkowanie procesów produkcyjnych, maksymalne wykorzystanie zasobów, dbanie o właściwą jakość towarów oraz terminową i oszczędną produkcję. Wszystko to przekłada się na większe zadowolenie Klientów i rosnące zyski.

Oprogramowanie dla produkcji – Rozwiązanie dedykowane Twojej firmie.

Potrafimy idealnie odzwierciedlić procesy produkcyjne zachodzące w firmie w stworzonym przez nas systemie informatycznym tak, aby to on dostosował się do specyfiki produkcji w Twojej firmie, a nie odwrotnie.
Tworzymy rozbudowane oraz dopracowane harmonogramy i plany produkcji. Spełniamy oczekiwania i potrzeby Klienta, bo wiemy, jak trudne jest kontrolowanie i zarządzanie tak dużą ilością skomplikowanych procesów na raz.

Zarządzanie produkcją – program Prod IT – Do czego można go wykorzystać?

 • Planowanie produkcji,
 • Obniżenie kosztów produkcji poprzez optymalizację procesów,
 • Śledzenie produkcji i jakościowa kontrola sprawności procesów,
 • Zlecenia produkcyjne – obsługa, kontrola i pomiar,
 • Plan produkcji – tworzenie i organizowanie zoptymalizowanego środowiska,
 • Harmonogramowanie produkcji,
 • Dokumentacja produkcyjna – generowanie i raportowanie zdarzeń i procesów.
 
Zarządzanie produkcją – Program Prod IT  – unikatowe możliwości:
 
Technologie produkcji

Dla technologii produkcji został opracowany profesjonalny kreator, który daje możliwość tworzenia indywidualnych technologii dla każdej branży. Pozwala zdefiniować dowolną ilość operacji i podzielić je na dowolne etapy np. Przezbrojenie, Produkcja, Kontrola Jakości. Umożliwia przypisanie do operacji: gniazd produkcyjnych, narzędzi, zdjęć, dokumentacji, receptur, badań jakościowych, planowanych czasów wykonania i innych danych zależnie od potrzeb. Można go klonować, co przyspiesza tworzenie kolejnych technologii.

Receptury

Zawierają dokładny skład surowców i ich ilości niezbędne do wyprodukowania danej partii wyrobu. Powstają w momencie tworzenia technologii produkcji – dokładne ilości odpowiednich surowców i półproduktów są przypisane do operacji, w której będą zużywane. System posiada funkcję przeliczenia całej receptury na nowo, jeśli zmienimy ilości surowców oraz wbudowany kalkulator do wyliczania ceny wyrobów gotowych.                                                                                                                                             

Zlecenia produkcyjne

Generują się w pełni automatycznie na podstawie technologii produkcji. Zawierają przeliczoną recepturę, instrukcję pakowania wyrobu, operacje oraz planowane daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów, operacji i całego zlecenia. Umożliwiają rezerwację surowców i materiałów opakowaniowych na magazynie. Automatycznie dają dyspozycję na magazyn do przewiezienia surowców i opakowań na właściwe gniazda produkcyjne. Pozwalają wygenerować zapotrzebowania na surowce i materiały w przypadku braku na magazynie. Zawierają świadectwo kontroli jakości dla wyprodukowanej partii wyrobu.

Panel Operatora

Posiada listę operacji do wykonania, które operator pobiera w kolejności. Zawiera informację o dokładnych ilościach surowców , które mają być użyte do produkcji w danej operacji. Umożliwia rejestrowanie czasów rozpoczęcia i zakończenia etapów operacji, awarii, przestojów, opóźnień, odnotowanie  problemów, uwag. Pozwala na określenie statusów jakościowych półproduktów i wyrobów gotowych przez operatora lub zlecenie badań do Działu Kontroli Jakości. Daje operatorowi dostęp do receptury, instrukcji pakowania, technologii produkcji oraz informacji niezbędnych dla prawidłowego wykonania zadań. Uwzględnia szarżowość produkcji. 

Harmonogram produkcji

To interaktywny wykres, który stanowi rozbudowany plan produkcji zawierający gniazda produkcyjne oraz poszczególne zlecenia i operacje zaplanowane do wykonania w danym czasie. Dodatkowo Harmonogram dzięki danym spływającym na bieżąco z produkcji, pokazuje  realizację operacji w czasie rzeczywistym w postaci zmieniającego się koloru ramek, co daje pełną kontrolę nad procesem. Harmonogram posiada również możliwość przeplanowania czyli ręcznego przesuwania operacji za pomocą funkcji „drag and drop” (złap i upuść), co umożliwia przemieszczanie operacji na inny termin lub bardziej wydajny zasób. Daje możliwość symulacji nowego zlecenia przy aktualnym obciążeniu zasobów.  Zawiera wbudowany nawigator pozwalający na wyszukiwanie i wyświetlenie konkretnych zleceń, operacji oraz obciążenia gniazd produkcyjnych. Posiada funkcję zgłoszenia awarii, przestojów oraz napraw zasobów produkcyjnych.

Kontrola Jakości

Dzięki kreatorowi technologii produkcji istnieje możliwość zaplanowania kontroli jakości na każdym etapie realizacji zlecenia i dokładnego określenia jakie parametry mają być kontrolowane i kto ma przeprowadzić kontrolę. System posiada możliwość wyboru, który z parametrów ma znaleźć się na dokumentach jakościowych oraz automatycznie generuje Świadectwa Kontroli Jakości. Daje możliwość przypisania surowcom, półproduktom i wyrobom gotowym trzystopniowych statusów jakościowych. Na życzenie klienta wykonujemy rozbudowane moduły dla działów kontroli jakości i działów badawczych.

                                  

Rozliczanie produkcji

System umożliwia mierzenie rzeczywistych czasów zleceń, operacji i ich poszczególnych etapów, czasów przestojów, awarii, opóźnień. Na życzenie klienta dodajemy funkcje wyliczania kosztów produkcji, mierzenia wskaźników efektywności, budujemy kalkulatory produkcyjne.                                     

Instrukcja pakowania

Zawiera instrukcję zapakowania wyrobu: informację na temat rodzaju materiałów opakowaniowych, ich ilości, sposobie pakowania. Jest generowana w momencie tworzenia zlecenia, które automatycznie rezerwuje materiały opakowaniowe na magazynie.

Genealogia i identyfikowalność

System daje możliwość prześledzenia całej ścieżki procesu produkcji poczynając od identyfikacji surowców i materiałów opakowaniowych, oraz ich źródeł zakupu,  poprzez wszystkie etapy produkcji i gniazda produkcyjne, aż do uzyskania wyrobu gotowego. Umożliwia wgląd do pełnej dokumentacji powstałej w związku z produkcją danego wyrobu.

Elektroniczny obieg dokumentów

Cała dokumentacja towarzysząca procesowi produkcji – wydania/przyjęcia z magazynu/produkcji, dokumenty jakościowe – generuje się automatycznie i w razie potrzeby można ją wydrukować. Dodatkowo system daje łatwy dostęp do informacji i niezbędnej dokumentacji na każdym stanowisku. 

Integracja z innymi systemami i sprzętem

Program umożliwia integrację z systemami (magazynowym, księgowym, zakupów i sprzedaży) maszynami oraz sprzętem ( wagi, kolektory danych, drukarki etykiet). Na życzenie Klienta tworzymy aplikacje na terminale, czytniki kodów (kody kreskowe, QR, SSCC).

Raporty i analizy

Na potrzeby klienta przygotowujemy moduły do analizy procesów produkcyjnych oraz szczegółowe raporty dla Kadry Zarządzającej.