TransITFunkcje Oprogramowania TransIT dla Działów Transportu firm Handlowych i Produkcyjnych:

Karty przewozowe

Pełnią funkcję zamówień klienta, zawierają niezbędne informacje dotyczące konkretnego przewozu. Tworzone w błyskawiczny sposób na podstawie już istniejących kart przewozowych. Zawierają min. współrzędne GPS miejsca załadunku i rozładunku.

Zlecenia transportowe (przewozu, spedycji)

Generowane na podstawie Kart przewozowych, zawierają informacje do prawidłowego wykonania lub zorganizowania przewozu. Są zgodne z przepisami prawa. Posiadają możliwość tworzenia zleceń podobnych, poprzez powielanie już istniejących, co znacznie ogranicza czas. Obejmują zlecenia na transport drogowy kontenerów, na życzenie klienta  zlecenia na transport morski i kolejowy.

Listy przewozowe, dokumentacja

Krajowy list przewozowy, list przewozowy CMR, awizacja dostawy, dokument przewozowy materiałów niebezpiecznych- zgodne z przepisami Ustawa Prawo Przewozowe i Konwencja CMR o międzynarodowym przewozie towarów. System zawiera w pełni zautomatyzowane generowanie i wysyłanie w/w dokumentów.

Baza Przewoźników i Spedytorów

Na życzenie klienta możliwość rozbudowania bazy: dołączenie dokumentacji, Czarna Lista ,rodzaje pojazdów, ładowności ,pozwolenia. Możliwość kontrolowania wysokości OC, warunków polisy,  ważności OC. Ocena Przewoźników/Spedytorów, zapytania do Przewoźników/Spedytorów i inne funkcje.

Harmonogram zleceń

Interaktywny wykres, który pokazuje planowane zlecenia, w trakcie realizacji  oraz zakończone. Pozwala  wprowadzić opóźnienia i zmiany statusów zleceń co umożliwia szybki dostęp do aktualnych informacji i pełną kontrolę poszczególnych zleceń.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Genealogia i identyfikowalność

Taka sama numeracja dokumentów odnoszących się do konkretnego przewozu, pozwalająca na śledzenie całej ścieżki przebiegu danego procesu transportowego.

Kontrola i rozliczanie kosztów

Na życzenie klienta   możliwość podpięcia pod każde zlecenie lub Kartę przewozową wszystkich dokumentów kosztowych (faktur i innych)oraz przeliczenie kosztów dla 1 kg/1T towaru, co pozwala operować całkowitą ceną towaru zawierającą wszystkie koszty.

Wszystkie dokumenty w jednym miejscu

Możliwość podłączenia pod Kartę przewozową lub zlecenie potwierdzonych listów przewozowych, dokumentów kosztowych, dokumentów z przeprowadzonych kontroli oraz reklamacji i Protokołów Niezgodności w Dostawie.

Zarządzanie pracownikami

Na życzenie klienta możliwość stworzenia systemu rozliczania i premiowania pracowników działów transportowo-logistycznych. Tworzenie komunikatorów wewnętrznych.

Inteligentne dopasowanie Przewoźnika/ Spedytora do zlecenia

Na życzenie klienta opracowanie zależności i warunków pozwalających na inteligentne dopasowanie podmiotu do konkretnego przewozu.

Raporty i analizy

Umożliwiają analizę procesów transportowych, właściwe planowanie, kontrolę oraz działania naprawcze, zgodnie z zapotrzebowaniem Kadry Zarządzającej.

Integracja z innymi systemami

Na życzenie klienta integracja z innymi systemami : księgowymi, magazynowymi, systemami firm przewozowych i spedycyjnych oraz giełdami i mapami.                                                                                                                                          

Doradztwo

Dzięki bardzo dobrej znajomości  przepisów i branży transportowej doradzamy we wszystkich kwestiach transportowych i logistycznych. Pomagamy w opracowaniu warunków współpracy i umów z Przewoźnikami/Spedytorami (więcej w Doradztwo)

Szkolenia transportowe

Wiedza i doświadczenie pozwalają nam prowadzić profesjonalne szkolenia z zagadnień transportowych i logistycznych( więcej w Szkolenia)