TransITFunkcje Oprogramowania TransIT dla Firm Transportowych i Spedycyjnych:

Karty przewozowe

Pełnią funkcję zamówień klienta , zawierają niezbędne informacje dotyczące konkretnego przewozu. Tworzone w błyskawiczny sposób na podstawie już istniejących kart przewozowych. Zawierają min. współrzędne GPS miejsca załadunku i rozładunku.

Zlecenia transportowe (przewozu i spedycji)

Generowane na podstawie Kart przewozowych, zawierają informacje do prawidłowego wykonania lub zorganizowania przewozu. Są zgodne z przepisami prawa. Posiadają możliwość tworzenia zleceń podobnych, poprzez powielanie już istniejących, co znacznie ogranicza czas. Obejmują zlecenia na transport drogowy kontenerów, na życzenie klienta  zlecenia na transport morski i kolejowy.

Listy przewozowe, dokumentacja

Krajowy list przewozowy, list przewozowy CMR, awizacja dostawy, instrukcja wysyłkowa – zgodne z przepisami Ustawa Prawo Przewozowe i Konwencja CMR o międzynarodowym przewozie towarów. System zawiera w pełni zautomatyzowane generowanie i wysyłanie w/w dokumentów.

Baza podmiotów

Baza Przewoźników i Spedytorów, Klientów, Kierowców, Pojazdów- na życzenie klienta możliwość rozbudowania bazy: dołączenie dokumentacji, Czarna Lista ,rodzaje pojazdów, ładowności ,pozwolenia , Możliwość kontrolowania wysokości OC , warunków polisy, ważności OC, przeglądów, badań technicznych.  Ocena Przewoźników/Spedytorów/Klientów, zapytania do Przewoźników/Spedytorów i inne funkcje zależnie od potrzeb.

Harmonogram zleceń

Interaktywny wykres, który pokazuje planowane zlecenia, w trakcie realizacji  oraz zakończone. Pozwala wprowadzić  opóźnienia i zmiany statusów zleceń, co umożliwia szybki dostęp do aktualnych informacji i pełna kontrolą poszczególnych zleceń.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Genealogia i identyfikowalność

Taka sama numeracja dokumentów odnoszących się do konkretnego przewozu, pozwalająca na śledzenie całej ścieżki przebiegu danego procesu transportowego.

Harmonogram pracy kierowców i Harmonogram pojazdów

Interaktywny wykres pokazujący zajętość Kierowców i Pojazdów, z możliwością wprowadzenia przestojów ( badań, awarii), urlopów, opóźnień.

Kontrola i rozliczanie kosztów

Na życzenie klienta   możliwość podpięcia pod każde zlecenie lub Kartę przewozową wszystkich dokumentów kosztowych (faktur i innych), możliwość wystawiania faktur za zrealizowane usługi.

Wszystkie dokumenty w jednym miejscu

Możliwość podłączenia pod Kartę przewozową lub zlecenie potwierdzonych listów przewozowych, dokumentów kosztowych, dokumentów z przeprowadzonych kontroli oraz reklamacji i Protokołów Niezgodności w Dostawie.

Zarządzanie pracownikami

Na życzenie klienta możliwość stworzenia systemu rozliczania i premiowania pracowników działów transportowo-logistycznych. Tworzenie komunikatorów wewnętrznych.

Integracja

Na życzenie klienta integracja z innymi systemami : księgowymi, magazynowymi, systemami firm przewozowych i spedycyjnych oraz giełdami, mapami i sprzętem.                                                                                                                                         

Inteligentne dopasowanie Przewoźnika/ Spedytora do zlecenia

Na życzenie klienta opracowanie zależności i warunków pozwalających na inteligentne dopasowanie podmiotu do konkretnego przewozu.

Raporty i analizy

Umożliwiają analizę procesów transportowych, właściwe planowanie, kontrolę oraz działania naprawcze zgodnie z zapotrzebowaniem Kadry Zarządzającej.