Uprzejmie informujemy, że z dniem 25 maja 2018 r na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej rozpoczyna się stosowanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( U E ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, dalej zwanego RODO, które reguluje przetwarzanie Państwa danych osobowych. W związku z tym, w trosce o prywatność i ochronę danych opracowaliśmy Politykę Prywatności.

 

Ten serwis www używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z naszego serwisu jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie cookies (ciasteczek) w zakresie opisanym w polityce cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.

 

Wprowadzenie

Prywatność współpracujących z nami Użytkowników oraz odwiedzających naszą stronę internetową jest dla nas bardzo ważna i dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych , informujemy o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy dane osobowe, o ochronie i udostępnianiu danych osobowych, a także o przysługujących Państwu prawach.

Administratorem danych osobowych jest Verit Tomasz Charczuk z siedzibą w Lublinie, ul. Daniłowskiego 6, 20-457 Lublin,

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach można kontaktować się pod adresem email info(at)verit.pl lub pisemnie na adres firmy.

 

Zbieranie danych osobowych

 1. Administrator pozyskuje informacje o Użytkownikach w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone przez Użytkownika danych w Formularzu Kontaktowym lub podczas rejestracji na stronie internetowej.
  2. z rejestrów publicznych i publicznie dostępnych stron internetowych,
  3. poprzez pocztę elektroniczną, telefon, aplikacje mobilne,
  4. osobiste przekazanie (np. wizytówka, formularz papierowy),
  5. wykorzystując media społecznościowe,
  6. automatycznie za pośrednictwem plików cookies, na podstawie aktywności Użytkownika na stronie internetowej.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie powoduje brak możliwości przesyłania Państwu informacji o ofercie, przesyłania informacji handlowej, w tym newslettera oraz prowadzenia działań marketingowych.
 3. Rodzaje danych osobowych, które mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:
  1. informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;
  2. informacje o wizytach i korzystaniu z witryny, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie;
  3. informacje podawane w formularzu kontaktowym i podczas rejestracji na stronie internetowej: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa i adres przedsiębiorstwa lub instytucji wraz z komórką organizacyjną, którą Użytkownik reprezentuje, stanowisko lub funkcja we wspomnianym przedsiębiorstwie lub instytucji.
  4. informacje, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, które są podawane w celu skonfigurowania subskrypcji naszych e-maili lub biuletynów;
  5. informacje wprowadzane podczas korzystania z usług na naszej stronie internetowej;
  6. informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym treści komunikacyjne i metadane;
  7. wszelkie inne dane osobowe, które nam Państwo przesyłacie.
 4. Zanim ujawnicie Państwo nam dane osobowe innej osoby, należy uzyskać zgodę tej osoby na ujawnienie i przetwarzanie tych danych osobowych.

 

Korzystanie z danych osobowych.

 1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora zgodnie z prawem. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika lub odpowiedni przepis prawa powszechnie obowiązującego. Do wyrażenia zgody dochodzi wskutek zaznaczenia odpowiedniego pola na stronie internetowej .
 2. W momencie, gdy przekazują nam Państwo swoje dane osobowe wyrażają Państwo zgodę na ich gromadzenie, przechowywanie i wykorzystywanie.
 3. Dane osobowe przesłane do nas za pośrednictwem naszej strony internetowej będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej polityce. Możemy wykorzystywać dane osobowe do celu:
  1. administrowania stroną internetową i biznesem;
  2. personalizowania strony internetowej dla Państwa;
  3. przesyłania ofert i informacji handlowych;
  4. działań niezbędnych do wykonania umowy oraz poprzedzających zawarcie umowy;
  5. dostarczania ,zarządzania i administrowania Państwa korzystaniem z aplikacji, produktów i usług, o których dostarczenie zostaliśmy poproszeni;
  6. wykonywania zadań wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanych z przesyłaniem powiadomień i newslettera, a także w celach statystycznych i archiwizacyjnych, obsługi reklamacji, skarg i wniosków, obsługi zgłoszeń i zapytań, prowadzenia marketingu bezpośredniego przez Administratora(użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw co do przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych) oraz analizy, organizowania i ulepszania serwisu i świadczonych usług;
  7. wysyłania wyciągów, faktur i przypomnień o płatnościach oraz odbioru płatności;
  8. kontaktowania się w sprawie wzięcia udziału w badaniach klienta ;
  9. wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa;
  10. zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i zapobiegania oszustwom.

 

Ujawnianie danych osobowych

 1. Dane osobowe użytkownika mogą być ujawniane naszym pracownikom, przedstawicielom, dostawcom lub podwykonawcom, o ile jest to niezbędne do celów określonych w niniejszych zasadach ochrony prywatności.
 2. Dane osobowe mogą zostać ujawnione:
  1. w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
  2. w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami prawnymi;
  3. w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom);
  4. nabywcy działalności lub aktywów, które sprzedajemy (lub rozważamy); i
  5. osobom, które wedle naszej opinii mogą wystąpić do sądu lub innego organu o ujawnienie takich danych osobowych, jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że taki sąd lub organ nakaże ujawnienie takich danych osobowych.
 3. Bez wyraźnej pisemnej Państwa zgody dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim, w celach marketingu bezpośredniego. 4.Dane osobowe, które Państwo publikujecie na naszej stronie internetowej, mogą być dostępne za pośrednictwem Internetu na całym świecie. Nie możemy zapobiec wykorzystywaniu lub niewłaściwemu wykorzystaniu takich informacji przez inne osoby.

 

Zachowywanie danych osobowych

 1. Dane osobowe, które przetwarzamy w dowolnym celu lub celach, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tych celów.
 2. Zostaną zachowane dokumenty (w tym dokumenty elektroniczne) zawierające dane osobowe:
  1. w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
  2. jeśli uważamy, że dokumenty mogą mieć znaczenie dla wszelkich toczących się lub przyszłych postępowań sądowych;
  3. w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom).

 

Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Podejmiemy zasadne techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych Użytkownika.
 2. Będziemy przechowywać wszystkie dane osobowe, które podasz na naszych bezpiecznych serwerach (chronionych hasłem i zaporą).
 3. Wszystkie elektroniczne transakcje finansowe zawierane za pośrednictwem naszej strony internetowej będą chronione technologią szyfrowania.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transmisja informacji przez Internet jest potencjalnie niebezpieczna i bezpieczeństwo przesłanych w ten sposób danych nie jest gwarantowane.
 5. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła używanego do uzyskania dostępu do naszej strony internetowej; nie poprosimy Cię o podanie hasła (z wyjątkiem sytuacji, gdy logujesz się na naszej stronie internetowej).

 

Prawa Użytkownika

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

 1. dostępu do danych osobowych;
 2. sprostowania/poprawienia danych osobowych;
 3. usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie;
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, np. w celach marketingu bezpośredniego lub w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się dla naszych prawnie uzasadnionych celów;
 6. do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych;
 7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

Łącza do platform mediów społecznościowych

 1. W celach wizerunkowych, promowania firmy, oferowanych produktów, wydarzeń czy sukcesów nasza witryna zawiera łącza do naszych stron na różnych platformach społecznościowych np. Facebook, LinkedIn i Twitter, You Tube.
 2. Udostępniając wtyczki, oferujemy Państwu możliwość interakcji z portalami społecznościowymi i innymi użytkownikami, co pozwala nam doskonalić naszą ofertę i zwiększać jej atrakcyjność dla Państwa jako Użytkownika.
 3. Zwracamy uwagę, że klikając na te łącza, opuszczają Państwo naszą witrynę oraz obszar ważności niniejszej Polityki Prywatności. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki mediów społecznościowych. W związku z tym mają Państwo obowiązek zapoznać się z informacją o ochronie prywatności sporządzoną przez odpowiednie media społecznościowe.

 

Czas obowiązywania

 1. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z chwilą opublikowania na naszej stronie internetowej i jest obowiązująca, aż do momentu pojawienia się nowej Polityki Prywatności.
 2. Polityka Prywatności może zostać zaktualizowana na naszej stronie internetowej w dowolnym czasie bez konieczności wcześniejszego powiadomienia użytkowników, w związku z czym należy śledzić stronę internetową. Na życzenie Użytkownika możemy przesłać aktualną Polityką Prywatności na wskazany adres.