Szkolenie 2- dniowe.
Prezentacja szkolenia.                              
Szkolenie jest skierowane dla firm, które planują rozpocząć swoją przygodę z eksportem towarów oraz dla firm, które chcą pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie. Jest  adresowane do działów handlowych, transportowych oraz logistycznych zarówno firm handlowych jak i produkcyjnych.
Ma na celu zapoznanie uczestników z  prawami obowiązującymi w handlu międzynarodowym – Konwencja Wiedeńska, warunki dostawy Incoterms 2020 . Zawiera omówienie  procedur i dokumentacji związanych z eksportem towarów, a w tym procedur handlowych, pochodzenia towarów, transportowych, celno-podatkowych oraz płatności.                                                                                                                 
Podejmuje tematy z zakresu drogowych listów przewozowych, odpowiedzialności Nadawcy, Spedytora i Przewoźnika oraz ubezpieczenia towarów w transporcie. Obejmuje podstawy dotyczące transakcji łańcuchowych w eksporcie towarów.
Szkolenie zawiera wiele praktycznych aspektów wynikających z długoletniego doświadczenia Prowadzącego szkolenie oraz ćwiczenia, które pozwalają na zastosowanie i przećwiczenie wiedzy nabytej na każdym etapie szkolenia.                                                

Korzyści dla uczestników.                                                                                                             
Szkolenie jest niezbędne dla każdego pracownika zajmującego się eksportem towarów. Każdy uczestnik otrzymuje skondensowaną wiedzę w postaci wykładu, ćwiczeń i warsztatów, rozmowy z prowadzącym oraz obszernych materiałów szkoleniowych. Co ważne – ćwiczenia bazują na prawdziwych przypadkach biznesowych i realnych dokumentach.                                                                                                              
Uczestnicy po szkoleniu będą wiedzieli jakie prawo zastosować dla umów z kontrahentami zagranicznymi i jak skonstruować ofertę oraz umowę sprzedaży z kontrahentem zagranicznym. Nauczą się stosować właściwe warunki Incoterms 2020 dla danej transakcji handlowej. Poznają krok po kroku zasady ustalania pochodzenia towarów, dowiedzą się w jakich sytuacjach zastosować konkretny rodzaj świadectwa pochodzenia, jak zyskać na pochodzeniu towarów. Będą potrafili skompletować dokumentację eksportową niezbędną do odprawy celnej eksportowej, wybrać korzystne dla przedsiębiorstwa uproszczenia celne i procedury specjalne. Dowiedzą się jakie kroki podjąć aby właściwie, bez problemu i ograniczając koszty zorganizować eksport towarów, skąd czerpać wiedzę na temat niezbędnych certyfikatów i jak kontrolować eksport. Zapoznają się z formalnościami jakie należy wypełnić przed rozpoczęciem eksportu, z kodami taryfy celnej oraz dokumentami potwierdzającymi eksport. Będą potrafili wybrać najbardziej bezpieczną formę płatności dla konkretnej transakcji. Zdobędą wiedzę w jakich sytuacjach warto skorzystać ze Spedytora, a kiedy z Przewoźnika, jak ubezpieczyć towar, zweryfikować polisę ubezpieczeniową Przewoźnika/Spedytora. Będą umieli poprawnie wypełnić list przewozowy CMR oraz zadbać o kompletne informacje na fakturze eksportowej. Będą potrafili rozpoznać, którą transakcję uznać za eksport towarów w przypadku transakcji łańcuchowych eksportowych.  Poznają wiele praktycznych porad i narzędzi ułatwiających wywóz towarów do krajów trzecich.

Plan szkolenia

 1. Konwencja Wiedeńska jako prawo regulujące zasady współpracy polskich przedsiębiorców z zagranicznymi podmiotami.
  – zasięg, zastosowanie  i warunki stosowania Konwencji Wiedeńskiej,
  – co reguluje KW, a czego nie reguluje i jakie wtedy zastosować prawo,                                              
  – zawieranie umów sprzedaży,                         
  – prawa i obowiązki Sprzedającego i Kupującego,
  – co z momentem przeniesienia własności,
  – sposób i terminy przeprowadzenia kontroli towarów przez Kupującego,
  -gwarancja i rękojmia w obrocie międzynarodowym, w jakich sytuacjach można je wyłączyć i jak to zrobić,
   – terminy dostarczenia towarów(klauzula rozsądku),
  – jakie muszą być dostarczone towary aby zostały uznane za zgodne z umową, 
  – środki ochrony prawnej w razie naruszenia umowy przez Sprzedającego lub Kupującego, 
  – przejście ryzyka w dostawie ze Sprzedającego na Kupującego,                                                   
  – jakie warunki muszą być spełnione aby Sprzedający/Kupujący mogli odstąpić od umowy,
  – odszkodowanie w razie naruszenia postanowień umownych(strata+ utracony zysk), 
  – kto odpowiada za minimalizowanie strat,                                                   
   – jakie warunki muszą być spełnione, aby zwolnić się z odpowiedzialności za naruszenie umowy,
  – obowiązek powiadomienia o przeszkodzie,                            
  – wybrane podobieństwa i różnice między Konwencją Wiedeńską a Kodeksem Cywilnym,           
  – czy warto aby polski przedsiębiorca przy zawieraniu umów stosował KW,                                     
  – Konwencja Wiedeńska, a siła wyższa.
  a)cechy i elementy dobrze sporządzonej umowy, rodzaje umów, przydatne klauzule.
  – co powinna zawierać oferta sprzedaży towaru, jak zabezpieczyć się na etapie oferty.

Ćwiczenie 1 : Sporządzamy schemat przykładowej umowy z kontrahentem zagranicznym.

 1. Incoterms 2020 -informacje ogólne.   

  – kilka słów o Międzynarodowej Izbie Handlowej,
  – czym są reguły Incoterms, ich wersje i zastosowanie,
  – czy musimy stosować reguły Incoterms,
  – czy możemy posługiwać się starszymi wersjami  i w jakich przypadkach, 
  -co regulują, a czym nie zajmują się reguły Incoterms,
  – reguły Incoterms, a umowa sprzedaży,                                                                                    
  – co to jest ryzyko w dostawie ,                                                                                                       
   -miejsce dostawy i miejsce przeznaczenia, a przejście ryzyka,                                         
  -jak poprawnie zapisywać warunki dostawy Incoterms,
  – co wspólnego mają reguły Incoterms z przeniesieniem prawa własności,   

  3. Różnice między Incoterms 2010 a Incoterms 2020,       
  – wyeksponowanie artykułów związanych z dostawą/przyjęciem dostawy i przejściem ryzyka,
  -ulepszenie prezentacji i zastosowanie obszernych not wyjaśniających,
  – powiązanie z innymi umowami (umowy sprzedaży, spedycji, przewozu) , 
  – możliwość użycia własnych środków przewozu przy FCA, DAP, DPU, DDP                               
  – ułatwienia dla akredytyw poprzez zastosowanie konosamentu „on board” dla reguły FCA,        
  – uporządkowanie informacji o kosztach poprzez umieszczenie ich w jednym artykule,                
  różne zakresy ochrony ubezpieczeniowej dla reguł CIF i CIP,               
  – zmiana reguły DAT na DPU,
  – włączenie wymogów związanych z bezpieczeństwem w zakres artykułów dotyczących przewozu i kosztów,

4.Szczegółowe omówienie  reguł Incoterms 2020 dla wszystkich środków i gałęzi transportu, zalecenia do stosowania,

– obowiązki ogólne dla Sprzedającego i Kupującego wynikające z reguł Incoterms,
EXW EX Works (czy można dokonać modyfikacji aby Sprzedający odpowiadał za załadunek i odprawę celną eksportową i dlaczego ta reguła jest rekomendowana dla transportów krajowych) , 
FCA Free Carrier ( dwa różne miejsca dostawy dla FCA, na czym polega zastosowanie konosamentu”on board”),                                                                                                                  
CPT Carriage Paid To (dlaczego miejsce dostawy i miejsce przeznaczenia powinno być dokładnie określone w umowie),                                                                                                   
CIP Carriage Insurance Paid To(ubezpieczenie Cargo w klauzuli A, dlaczego dla Kupującego bardziej korzystne będą warunki CPT),                          
DAP Delivered At Place jako jedna z najwygodniejszych reguł dla Kupującego i Sprzedającego.                                                                                         
DPU Delivery at Place Unloaded (co w przypadku kiedy Sprzedający nie ma możliwości rozładunku towaru u Kupującego? ),                                      
DDP Delivered Duty Paid (dlaczego jest rekomendowana dla transportów krajowych)

Ćwiczenie 2: Wybieramy najbardziej korzystną regułę Incoterms dla podanej sytuacji handlowej .

 1. Szczegółowe omówienie reguł Incoterms 2020 dla transportu morskiego i wodnego śródlądowego , zalecenia do stosowania,                
  FAS Free Alonside Ship                                                                                                          
  FOB Free On Board ( dlaczego nie powinna być stosowana dla transportu morskiego kontenerów),                                                         
  CFR Cost and Freight (dlaczego miejsce dostawy i miejsce przeznaczenia powinno być dokładnie określone w umowie),                          
  CIF Cost Insurance Freight ( ubezpieczenie w klauzuli C, dlaczego dla Kupującego bardziej korzystne będą warunki CFR),                               
  – podsumowanie wszystkich reguł Incoterms 2020.                                                                   
  – najczęściej popełniane błędy przy stosowaniu Incoterms

Ćwiczenie 3: Wybieramy najbardziej korzystną regułę Incoterms dla podanej sytuacji .

6.Procedury i dokumentacja związane z eksportem towarów.

a) pojęcie eksportu towarów:
– warunki jakie muszą być spełnione, aby miał miejsce eksport towarów, nieprzerwany charakter transportu,
– eksport bezpośredni i pośredni omówienie,
b) aspekt handlowo-jakościowy
-weryfikacja odbiorcy,                                                                                                                      
-jakość towaru,                                                                                                              
-zabezpieczenie i oznakowanie towaru,
– fumigacja palet- do których krajów eksport musi odbywać się na paletach fumigowanych ,                                         
– odpowiedzialność za załadunek i rozmieszczenie towaru w różnych rodzajach transportu, 
-odpowiedzialność za zabezpieczenie towaru na środku transportu i mocowanie  w różnych rodzajach transportu,                                                                                                            
– przepisy i zasady dotyczące ładowania, zabezpieczenia i mocowania ładunków, typowe środki mocujące,
– certyfikat załadowania jako zabezpieczenie dla Załadowcy,
– praktyczne rady dla eksporterów,
– źródła informacji na temat niezbędnych certyfikatów wymaganych przy eksporcie do krajów trzecich,                 
– ogólne omówienie procedur jakościowych w krajach trzecich,
c)pochodzenie towarów
– co to jest pochodzenie towarów i reguły pochodzenia,
– pochodzenie towarów w aspekcie przywozu i wywozu towarów,
– przepisy dotyczące pochodzenia towarów,
– czym jest certyfikat pochodzenia,
– rola preferencyjnego i niepreferencyjnego certyfikatu pochodzenia w obrocie międzynarodowym,
– jak można stracić, a jak zyskać wykorzystując pochodzenie towarów,
– omówienie zasad ustalania niepreferencyjnego pochodzenia oraz przykłady,
– niepreferencyjne świadectwo pochodzenia,
Ćwiczenia/Warsztaty 4:  Określamy czy dla poniższych towarów będą spełnione zasady niepreferencyjnego pochodzenia  i jakie to będzie pochodzenie.

– kiedy mamy do czynienia z preferencyjnym pochodzeniem towarów( umowy o partnerstwie gospodarczym i wolnym handlu, system GSP, unie celne, Konwencja PEM),
– omówienie zasad ustalania preferencyjnego pochodzenia, rodzaje reguł oraz przykłady,
-dowody potwierdzające preferencyjne pochodzenie (świadectwo przewozowe EUR 1, deklaracja dostawcy, świadectwo informacyjne INF 4, Form A, deklaracja pochodzenia, oświadczenie o pochodzeniu- system REX, wiedza importera), szczególne znaczenie świadectwa A.TR
Ćwiczenie 5:  Wypełniamy długoterminową deklarację dostawcy.

Ćwiczenia/Warsztaty 6:  Krok po kroku ustalamy czy dane towary będą spełniać preferencyjne reguły pochodzenia przy wywozie do konkretnych krajów.
                                                                                       
 – procedury uzyskania świadectw o pochodzeniu w KIG,
– co w przypadku kiedy sami nie potrafimy ustalić pochodzenia towarów- Wiążąca Informacja o Pochodzeniu,
– procedura uzyskania świadectwa fitosanitarnego na potrzeby eksportowe,                                                                                             
– przykładowe świadectwa i certyfikaty wymagane w wybranych krajach trzecich, do czego służą jednostki notyfikujące,
-kontrola eksportu i środki polityki handlowej,
-narzędzia niezbędne dla przedsiębiorcy służące do kontroli eksportu i zapewniające bezpieczeństwo,
-kluczowe punkty w umowie z Odbiorcą,
d)aspekt transportowy ( Kodeks Morski, Konwencja CMR, Kodeks Cywilny, OPWS 2022):                                                                                        
– obowiązki Nadawcy wynikające z organizacji transportu, 
– rodzaje listów przewozowych w obrocie międzynarodowym,
– funkcje i znaczenie listu przewozowego w transporcie morskim,
– kto odpowiada za wystawienie i dane w morskim liście przewozowym,
– rodzaje morskich listów przewozowych, kiedy i jak je stosować, które są najbezpieczniejsze, a które stwarzają ryzyko i dlaczego,
– co musi zawierać morski list przewozowy, podstawowe klauzule konosamentu,
– odpowiedzialność Załadowcy i Frachtującego,
– jakie prawa przysługują przewoźnikowi i za co odpowiada w przewozach morskich,
– czym jest umowa przewozu w transporcie morskim i kiedy można od niej odstąpić,
– na jakich warunkach odbywa się wykonanie przewozu,
– kto i kiedy może dysponować ładunkiem,
– kiedy należy się zapłata przewoźnikowi,
– typowe szkody w transporcie morskim,
– rodzaje kontenerów, do czego służą, o czym mówi nam numer kontenera i certyfikat CSC.

– obowiązki Przewoźnika/ Spedytora wpływające na przebieg eksportu( WDS, pozwolenia, Karnet TIR)
– funkcje listów przewozowych ( oprócz konosamentu)
– międzynarodowy list przewozowy CMR, wzór, co powinien zawierać, szczegółowe omówienie, dlaczego nie powinien być stosowany w przewozach krajowych,                      
Ćwiczenie 7 : Wypełniamy prawidłowo dokument CMR                                                                                                                                                     
-deklaracja wartości towaru i specjalnego interesu w dostawie jako sposoby zwiększenia odpowiedzialności Przewoźnika za towar i terminową dostawę,       
-szkody przewozowe zgodnie z Konwencją CMR,
– z kim zawierać Umowę Przewozu, a z kim Umowę Spedycji,               
– odpowiedzialność Nadawcy na gruncie Konwencji CMR,                                                   
– odpowiedzialność Przewoźnika zgodnie z CMR, siła wyższa,  wysokość odszkodowania, kiedy mówimy o opóźnieniu terminu dostawy, co się należy w razie opóźnienia i jak się zabezpieczyć,                                                       
– co powinien mieć rzetelny Przewoźnik (przydatne klauzule, rażące niedbalstwo),
– przepisy dotyczące Spedycji, do których mamy obowiązek się stosować a do których nie,
– kiedy mają zastosowanie nowe przepisy OPWS 2022,
– kto to Spedytor, Zleceniodawca, czym jest umowa spedycji, czy spedytor może sam dokonać przewozu,
– oferta i zlecenie spedycyjne,
– obowiązki spedytora i należne wynagrodzenie,
– odpowiedzialność spedytora, czynności spedycyjne,                                               
– jakie się należy odszkodowanie, jak postępować w razie szkody, reklamacje, jak będą rozstrzygane spory,
– odpowiedzialność zleceniodawcy,
– minusy OPWS 2022, jak najbezpieczniej współpracować za spedytorem,                   
– co powinien mieć rzetelny Spedytor ,                                   
– różnica między umową przewozu, a umową spedycji, dlaczego nie zawieramy umowy przewozu ze spedytorem,
– jak zweryfikować Przewoźnika/Spedytora i ich polisy ubezpieczeniowe,                 
Ćwiczenie 8 : Weryfikujemy Polisę ubezpieczeniową Przewoźnika/Spedytora                                                                    
– ubezpieczenie CARGO czy Ubezpieczenie Przewoźnika/Spedytora, co chroni nasz towar,
– polisa ubezpieczeniowa i jej rodzaje, która najlepsza dla przedsiębiorcy,
– dlaczego ubezpieczenie Cargo jest najlepsze,                             
– klauzule ładunkowe i nie tylko,                             
– ustawa SENT- nowości.       
e) aspekt celno-podatkowy:                                          
–  formalności celno- podatkowe: rejestracja EORI i PDR,
– agencja celna i jej zadania, upoważnienia do agencji i ich rodzaje,                       
– dokumenty niezbędne do odprawy celnej eksportowej ze szczegółowym omówieniem,                   
– dobór kodów taryfy celnej( HS, CN, TARIC)i Systemy Zintegrowanej Taryfy Celnej (Isztar, Taric), co w przypadku kiedy nie wiemy jaki kod taryfy celnej zastosować do naszego towaru- WIT, zmiany- tablice korelacyjne,                                                                                                   
– faktura eksportowa, co według przepisów musi zawierać                                                                                
Ćwiczenie 9 : Przygotowujemy fakturę eksportową                                                                                                               
– obsługa zwrotu towarów (towary powracające), dokument INF 3
– co to jest odprawa celna, procedury celne, Unijny Kodeks Celny
– przebieg i śledzenie odprawy celnej eksportowej, system AES, dokument MRN,
– usprawnienia procedury celnej – AEO,
– uproszczone procedury celne, procedury specjalne i ich korzyści dla przedsiębiorców,
–  skład celny- funkcja reeksportowa,
– skutki nie dostarczenia na czas dokumentów do odprawy celnej eksportowej,
– odprawa celna eksportowa w trybie retrospektywnym,                         
– karnet ATA, CPD                                                   
– obowiązek podatkowy w eksporcie,                         
– podstawa opodatkowania, miejsce opodatkowania,                                                     
– warunki zastosowania podatku VAT 0%,                                                 
– dokumenty potwierdzające eksport,
– metoda alternatywna uzyskania dokumentu IE- 599,
– obsługa klientów eksportowych w przypadku wysyłki towaru z innego kraju UE- na co zwrócić uwagę,

Ćwiczenia 10: Kompletujemy dokumentację eksportową
f) aspekt płatności:
– wewnętrzne metody zabezpieczania wierzytelności zagranicznych,                           
-akredytywa dokumentowa i inkaso dokumentowe.                                                             
– gwarancja bankowa, faktoring, forfaiting,                                                               
– ubezpieczenie KUKE, Polisa bez Granic,                                                                             
g)instytucje powołane w Polsce w celu promocji handlu  międzynarodowego.                     
-projekty i programy promujące handel międzynarodowy.

7.Eksport w transakcjach łańcuchowych – rozpoznawanie transakcji eksportowych pod kątem podmiotu organizującego transport w oparciu o Ustawę o VAT.(podstawy)

– rodzaje i charakterystyka transakcji łańcuchowych,
– dostawa ruchoma i nieruchoma,
 – miejsce świadczenia transakcji ruchomych i nieruchomych- przykłady,
 – jak rozumieć pojęcie „wysyłanie lub transportowanie towarów”,
 – ważne przepisy regulujące kwestie eksportu w transakcjach łańcuchowych,
– przebieg transakcji w przypadku, gdy transport organizuje pierwszy podmiot w łańcuchu dostaw, przykłady,
– przebieg transakcji w przypadku, gdy transport organizuje ostatni podmiot w łańcuchu dostaw, przykłady,
– przebieg transakcji w przypadku, gdy transport organizuje środkowy podmiot w łańcuchu dostaw, zależność od warunków dostawy Incoterms 2020, przykłady,
– przykłady indywidualnych interpretacji wydanych przez Izby Skarbowe