Szkolenie 1- dniowe.
Prezentacja szkolenia.
Szkolenie jest skierowane dla firm,  które chcą zdobyć i pogłębić swoją wiedzę z zakresu warunków dostawy Incoterms 2020. Jest  adresowane do działów handlowych, transportowych oraz logistycznych zarówno firm handlowych jak i produkcyjnych. Ma na celu zapoznanie uczestników ze szczegółowymi zasadami stosowania warunków dostaw Incoterms w transporcie i handlu .
Dodatkowo zawiera tematy z zakresu odpowiedzialności stron ( sprzedającego, przewoźnika, spedytora) w transportach drogowych międzynarodowych i morskich w oparciu o Incoterms 2020 i przepisy prawne. Podejmuje również tematykę szkód przewozowych i ubezpieczeń Cargo.
Szkolenie zawiera wiele praktycznych aspektów wynikających z długoletniego doświadczenia Prowadzącego szkolenie oraz ćwiczenia, które pozwalają na zastosowanie i przećwiczenie wiedzy nabytej na każdym etapie szkolenia.

Korzyści dla uczestników.
Szkolenie jest niezbędne dla każdego pracownika zajmującego się handlem i transportem. Każdy uczestnik otrzymuje skondensowaną wiedzę w postaci wykładu, ćwiczeń, rozmowy z prowadzącym oraz materiałów szkoleniowych. Co ważne – ćwiczenia bazują na prawdziwych przypadkach biznesowych i realnych dokumentach.
Uczestnicy po szkoleniu będą wiedzieli gdzie mają zastosowanie reguły Incoterms, jak prawidłowo dobrać właściwą regułę Incoterms dla konkretnej sytuacji handlowej i jakie są różnice między Incoterms 2010 i Incoterms 2020.  Dowiedzą się w jakich sytuacjach warto skorzystać ze Spedytora, a kiedy z Przewoźnika, w jaki sposób ograniczać koszty transportowe, ubezpieczyć towar, zweryfikować polisę ubezpieczeniową Przewoźnika/Spedytora. Będą umieli poprawnie wypełnić list przewozowy CMR oraz zadbać o kompletne informacje na morskim liście przewozowym. Poznają wiele praktycznych porad z zakresu Incoterms 2020, handlu i  transportu towarów.

Plan szkolenia

 1. Incoterms 2020 -informacje ogólne.
  – kilka słów o Międzynarodowej Izbie Handlowej, która opracowuje Incoterms.
  – czym są reguły Incoterms, ich wersje i zastosowanie,
  – czy musimy stosować reguły Incoterms,
  – czy możemy posługiwać się starszymi wersjami  i w jakich przypadkach,
  -co regulują, a czym nie zajmują się reguły Incoterms,
  – reguły Incoterms a umowa sprzedaży,
  – co to jest ryzyko w dostawie ,
  -miejsce dostawy i miejsce przeznaczenia, a przejście ryzyka,
  -jak poprawnie zapisywać warunki dostawy Incoterms,
  – co wspólnego mają reguły Incoterms z przeniesieniem własności rzeczy,
  2. Różnice między incoterms 2010 a Incoterms 2020,
  – wyeksponowanie artykułów związanych z dostawą/przyjęciem dostawy i przejściem ryzyka,
  -ulepszenie prezentacji i zastosowanie obszernych not wyjaśniających,
  – powiązanie z innymi umowami (umowy sprzedaży, spedycji, przewozu) ,
  – możliwość użycia własnych środków przewozu przy FCA, DAP, DPU, DDP
  – ułatwienia dla akredytyw poprzez zastosowanie konosamentu „on board” dla reguły FCA,
  – uporządkowanie informacji o kosztach poprzez umieszczenie ich w jednym artykule,
  różne zakresy ochrony ubezpieczeniowej dla reguł CIF i CIP,
  – zmiana reguły DAT na DPU,
  – włączenie wymogów związanych z bezpieczeństwem w zakres artykułów dotyczących przewozu i kosztów,

3.Szczegółowe omówienie  reguł Incoterms 2020 dla wszystkich środków i gałęzi transportu, zalecenia do stosowania,
– co to jest odprawa celna, na czym polega, rodzaje odpraw celnych,
– co to jest akredytywa, zasada działania,
– obowiązki ogólne dla Sprzedającego i Kupującego wynikające z reguł Incoterms,
EXW EX Works (czy można dokonać modyfikacji aby Sprzedający odpowiadał za załadunek i odprawę celną eksportową i dlaczego ta reguła jest rekomendowana dla transportów krajowych) ,
FCA Free Carrier ( dwa różne miejsca dostawy dla FCA, na czym polega zastosowanie konosamentu”on board”),
CPT Carriage Paid To (dlaczego miejsce dostawy i miejsce przeznaczenia powinno być dokładnie określone w umowie),
CIP Carriage Insurance Paid To(ubezpieczenie Cargo w klauzuli A, dlaczego dla Kupującego bardziej korzystne będą warunki CPT),
DAP Delivered At Place jako jedna z najwygodniejszych reguł dla Kupującego i Sprzedającego.
DPU Delivery at Place Unloaded (co w przypadku kiedy Sprzedający nie ma możliwości rozładunku towaru u Kupującego? ),
DDP Delivered Duty Paid (dlaczego jest rekomendowana dla transportów krajowych).

Ćwiczenie 1: Wybieramy najbardziej korzystną regułę Incoterms dla podanej sytuacji handlowej .

 4.Ubezpieczenie CARGO i jego zastosowanie w regułach Incoterms
– szkody przewozowe w transporcie i ich rodzaje na tle przepisów krajowych i międzynarodowych,
– protokół niezgodności w dostawie,
– reklamacje, kto ma prawo je zgłaszać i kiedy,
– polisa ubezpieczeniowa Cargo i jej rodzaje,
-ubezpieczenie Cargo Ubezpieczenie Przewoźnika,
-co chroni towar i w jakim zakresie,
– dlaczego powinniśmy wybrać ubezpieczenie Cargo,
– dowody na skuteczność ubezpieczenia CARGO,
– dlaczego najlepiej zawrzeć ubezpieczenie Cargo bezpośrednio z ubezpieczycielem a nie przez Przewoźnika/Spedytora,
– klauzule ładunkowe i inne klauzule obecne Cargo,
– podstawowe pojęcia z zakresu ubezpieczenia Cargo,
5. Czy odpowiedzialność Spedytora, Przewoźnika oraz Sprzedającego i Kupującego  wynika jedynie z warunków Incoterms
– obowiązki Sprzedającego/Kupującego wynikające z organizacji transportu,
– różnica między Przewoźnikiem a Spedytorem, jak najprościej odróżnić te podmioty,
– z kim zawierać Umowę Przewozu a z kim Umowę Spedycji,
-odpowiedzialność Nadawcy na gruncie Konwencji CMR,
– odpowiedzialność Przewoźnika zgodnie z CMR, wysokość odszkodowania, opóźnienie terminu dostawy,
– co powinien mieć rzetelny Przewoźnik,
– odpowiedzialność Zleceniodawcy i  Spedytora zgodnie z OPWS 2010 i Kodeksem Cywilnym, kiedy musimy stosować się do OPWS 2010,a kiedy nie.
-dlaczego Spedytorowi nie wolno wysyłać zlecenia przewozu a jedynie zlecenie spedycji,
– negatywne skutki dla Zleceniodawcy,
– czynności spedycyjne, należne odszkodowanie,
– co powinien mieć rzetelny Spedytor ,
– różnica między umową przewozu, a umową spedycji,
– jak zweryfikować Przewoźnika, Spedytora i ich polisy ubezpieczeniowe,
Ćwiczenie 2  : Weryfikujemy Polisę ubezpieczeniową Przewoźnika/Spedytora
– rodzaje i funkcje listów przewozowych,
– międzynarodowy list przewozowy CMR, czy musi być wystawiony, wzór, co powinien zawierać, szczegółowe omówienie.
Ćwiczenie 3  : Wypełniamy poprawnie dokument CMR
-deklaracja wartości towaru i specjalnego interesu w dostawie jako sposoby zwiększenia odpowiedzialności Przewoźnika za towar i terminową dostawę,
6.Szczegółowe omówienie reguł Incoterms 2020 dla transportu morskiego i wodnego śródlądowego , zalecenia do stosowania, 
FAS Free Alonside Ship
FOB Free On Board ( dlaczego nie powinna być stosowana dla transportu morskiego kontenerów),
CFR Cost and Freight (dlaczego miejsce dostawy i miejsce przeznaczenia powinno być dokładnie określone w umowie),
CIF Cost Insurance Freight ( ubezpieczenie w klauzuli C, dlaczego dla Kupującego bardziej korzystne będą warunki CFR),
– podsumowanie wszystkich reguł Incoterms 2020.
– najczęściej popełniane błędy przy stosowaniu Incoterms

Ćwiczenie 4 dla Uczestników: Wybieramy najbardziej korzystną regułę Incoterms dla podanej sytuacji .

 1. Transport morski w praktyce dla Logistyków.
  – odpowiedzialność Załadowcy i Przewoźnika morskiego,
  – typowe szkody przewozowe w transporcie morskim, odszkodowanie,
  – rodzaje morskich listów przewozowych (konosament, SeaWayBill, Telex Release, FBL)
  – konosament -rodzaje,  funkcja i zawartość,
  – co to są instrukcje konosamentowe,
  – konosament imienny, na zlecenie , na okaziciela- jak to działa w praktyce,
  – zwolnienie kontenera w porcie,
  – na co zwrócić uwagę aby znacznie ograniczyć koszty w transporcie morskim ( demmurage , detention, storage, jak uniknąć kosztów za mycie kontenera, jak transportować mniejsze ładunki, konieczność podawania VGM, THC, ISPS, opłata dokumentacyjna, certyfikat załadowania),
  – krok po kroku jak zorganizować transport morski i na co zwrócić uwagę.