Szkolenie 1- dniowe

Prezentacja szkolenia.
Szkolenie jest skierowane do działów handlowych oraz działów transportowych i logistycznych zarówno firm handlowych jak i produkcyjnych. Ma na celu zapoznanie uczestników z nowymi regułami Incoterms 2020 obowiązującymi od 1 stycznia 2020 oraz przybliżenie postanowień Konwencji Wiedeńskiej jako prawa stosowanego w handlu międzynarodowym. Podejmuje też tematy z zakresu listów przewozowych, odpowiedzialności Spedytora i Przewoźnika oraz ubezpieczenia towarów w transporcie.
Szkolenie zawiera wiele praktycznych aspektów wynikających z długoletniego doświadczenia Prowadzącego szkolenie oraz ćwiczenia, które pozwalają na zastosowanie i przećwiczenie wiedzy nabytej na każdym etapie szkolenia.

Korzyści dla uczestników.
 Uczestnicy po szkoleniu będą potrafili skonstruować umowę sprzedaży z kontrahentem zagranicznym. Zdobędą umiejętność prawidłowego dobrania właściwej reguły Incoterms dla konkretnej sytuacji handlowej. Uczestnicy będą wiedzieli w jakich sytuacjach warto skorzystać z usług Spedytora, a kiedy lepiej wybrać Przewoźnika oraz jak poprawnie wypełnić list przewozowy CMR.

Plan szkolenia

Prawa rządzące handlem międzynarodowym- Konwencja Wiedeńska i Incoterms 2020

 1. Umowy w handlu międzynarodowym ,Konwencja Wiedeńska (CISG):
  a) umowy i konwencje w handlu międzynarodowym:
  • zwyczaje handlowe, kolejność stosowania praw w handlu międzynarodowym ,Międzynarodowa Izba Handlowa.
  b)Konwencja Wiedeńska jako zbiór reguł i zasad obowiązujących w handlu międzynarodowym:
  • zastosowanie, zasięg Konwencji Wiedeńskiej oraz omówienie głównych aspektów,
  • prawa i obowiązki Sprzedającego i Kupującego,
  • zgodność towarów z umową,
  • cechy i elementy dobrze sporządzonej umowy, rodzaje umów.
  Ćwiczenie : Sporządzamy schemat przykładowej umowy z kontrahentem zagranicznym.
 2. Podstawowe informacje na temat warunków dostawy Incoterms:
  • czym są reguły Incoterms, ich wersje i zastosowanie,
  • co regulują a czym nie zajmują się reguły Incoterms.
  • miejsce dostawy i miejsce przeznaczenia a przejście ryzyka,
  • jak poprawnie zapisywać warunki dostawy,
  • przeniesienie własności.
 3. Różnice między Incoterms 2010 a Incoterms 2020:
  • nowy porządek obowiązków Sprzedającego i Kupującego w Incoterms 2020,
  • Noty Wyjaśniające- ułatwienie znalezienia różnic i dokonania wyboru właściwej reguły.
  • konosament z adnotacją” on board” dla reguły FCA jako wyjście na przód potrzebom handlu,
  • uporządkowanie informacji o kosztach,
  • zmiany w zakresie ochrony ubezpieczeniowej dla reguł CIF i CIP,
  • zmiana reguły DAT na DPU,
  • przewozy własnymi środkami transportu w przypadku reguł FCA, DAP,DPU i DDP
  • włączenie wymogów związanych z bezpieczeństwem w zakres artykułów dotyczących przewozu i kosztów.
 4. Szczegółowe omówienie reguł Incoterms 2020 dla wszystkich środków i gałęzi transportu, zalecenia do stosowania:
  • Reguły EXW,FCA,CPT,CIP,DAP,DPU,DDP (dlaczego EXW i DDP powinno stosować się rzadko a są nadużywane).
  Ćwiczenie : Wybieramy najbardziej korzystną regułę Incoterms dla podanej sytuacji .
 5. Listy przewozowe
  • funkcje i rodzaje listów przewozowych,
  • obowiązki Sprzedającego i Kupującego wynikające z organizacji transportu,
  • czym jest i co musi zawierać list przewozowy CMR.
  Ćwiczenie : Wypełniamy poprawnie dokument CMR.
 6. Różnice między Przewoźnikiem i Spedytorem w transporcie drogowym:
  • odpowiedzialność Nadawcy, Przewoźnika i Spedytora wynikająca z przepisów prawa,
  • czym jest rażące niedbalstwo i należyta staranność,
  • co powinien mieć dobry Przewoźnik i Spedytor,
  • jak sprawdzić Przewoźnika/Spedytora.
 7. Szczegółowe omówienie reguł Incoterms 2020 dla transportu morskiego i wodnego śródlądowego, zalecenia do stosowania:
  • reguły FAS, FOB, CFR, CIF (dlaczego te reguły nie powinny być stosowane do transportu morskiego kontenerów).
  Ćwiczenie: Wybieramy najbardziej korzystną regułę Incoterms dla podanej sytuacji.
 8. Morski list przewozowy:
  • konosament jego funkcje i rodzaje,
  • odpowiedzialność przewoźnika morskiego.
  • jak ograniczyć koszty w transporcie morskim.
 9. Ubezpieczenie CARGO:
  • szkody przewozowe, przyczyny szkód przewozowych ,protokół niezgodności w dostawie,
  • OC przewoźnika czy ubezpieczenie CARGO, co chroni towar,
  • zakres Klauzul ubezpieczeniowych A, B, i C.