Szkolenie 2- dniowe.
Prezentacja szkolenia.
Szkolenie jest skierowane dla firm, które planują rozpocząć swoją przygodę z importem oraz eksportem towarów oraz dla firm, które chcą pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie. Jest  adresowane do działów handlowych, transportowych oraz logistycznych zarówno firm handlowych jak i produkcyjnych.
Ma na celu zapoznanie uczestników z  prawami obowiązującymi w handlu międzynarodowym – Konwencja Wiedeńska, oraz nowymi regułami Incoterms 2020. Zawiera omówienie  procedur i dokumentacji związanych z WNT, WDT importem i eksportem towarów, a w tym procedur handlowych, transportowych, celno-podatkowych oraz płatności.
Podejmuje tematy z zakresu drogowych i morskich listów przewozowych, odpowiedzialności Nadawcy, Spedytora i Przewoźnika oraz ubezpieczenia towarów w transporcie.
Szkolenie zawiera wiele praktycznych aspektów wynikających z długoletniego doświadczenia Prowadzącego szkolenie oraz ćwiczenia, które pozwalają na zastosowanie i przećwiczenie wiedzy nabytej na każdym etapie szkolenia.

Korzyści dla uczestników.
Szkolenie jest niezbędne dla każdego pracownika zajmującego się importem i eksportem towarów. Każdy uczestnik otrzymuje skondensowaną wiedzę w postaci wykładu, ćwiczeń, rozmowy z prowadzącym oraz materiałów szkoleniowych. Co ważne – ćwiczenia bazują na prawdziwych przypadkach biznesowych i realnych dokumentach.        Uczestnicy po szkoleniu będą wiedzieli jakie prawo zastosować dla umów z kontrahentami zagranicznymi ,jak skonstruować umowę sprzedaży z kontrahentem zagranicznym oraz prawidłowo dobrać właściwą regułę Incoterms dla konkretnej sytuacji handlowej. Będą potrafili skompletować dokumentację importową i eksportową niezbędną do odprawy celnej. Dowiedzą się jakie kroki podjąć aby właściwie, bez problemu i ograniczając koszty zorganizować import i eksport , skąd czerpać wiedzę na temat niezbędnych certyfikatów i innych ograniczeń (pozwolenia, cła). Zdobędą wiedzę na temat wyliczania całkowitej ceny towaru importowanego, wartości celnej towaru i podstawy opodatkowania.  Zapoznają się z rodzajami odpraw celnych, kodami taryfy celnej oraz rozliczeniem należności celno-podatkowych. Będą potrafili wybrać najbardziej bezpieczną formę płatności dla konkretnej transakcji. Dowiedzą się w jakich sytuacjach warto skorzystać ze Spedytora, a kiedy z Przewoźnika, w jaki sposób ograniczać koszty transportowe, ubezpieczyć towar, zweryfikować polisę ubezpieczeniową Przewoźnika/Spedytora. Będą umieli poprawnie wypełnić list przewozowy CMR oraz zadbać o kompletne informacje na morskim liście przewozowym i  fakturze eksportowej. Poznają wiele praktycznych porad ułatwiających import i eksport towarów.

 1. Umowy w handlu międzynarodowym ,Konwencja Wiedeńska (CISG) .
  a) umowy i konwencje rządzące handlem międzynarodowym,
  -zwyczaje i uzanse handlowe,
  -kolejność stosowania praw w handlu międzynarodowym ,
  -dokumenty Międzynarodowej Izby Handlowej.
  b)Konwencja Wiedeńska jako prawo regulujące zasady współpracy polskich przedsiębiorców z zagranicznymi podmiotami.
  – zasięg, zastosowanie  i warunki stosowania Konwencji Wiedeńskiej,
  – co reguluje KW a czego nie reguluje i jakie wtedy zastosować prawo,
  – zawieranie umów sprzedaży,
  – prawa i obowiązki Sprzedającego i Kupującego,
  – sposób i terminy przeprowadzenia kontroli towarów przez Kupującego,
  – terminy dostarczenia towarów(klauzula rozsądku),
  – jakie muszą być dostarczone towary aby zostały uznane za zgodne z umową,
  – środki ochrony prawnej w razie naruszenia umowy przez Sprzedającego lub Kupującego,
  – przejście ryzyka w dostawie ze Sprzedającego na Kupującego,
  – jakie warunki muszą być spełnione aby Sprzedający/Kupujący mogli odstąpić od umowy,
  – odszkodowanie w razie naruszenia postanowień umownych(strata+ utracony zysk),
  – obowiązek minimalizowania strat przez stronę poszkodowaną,
  – warunki zwolnienia się od odpowiedzialności w przypadku naruszenia umowy,
  – wybrane podobieństwa i różnice między Konwencją Wiedeńską a Kodeksem Cywilnym,
  – czy warto aby polski przedsiębiorca przy zawieraniu umów stosował KW,
  – Konwencja Wiedeńska a SARS-COV-2.
  c)cechy i elementy dobrze sporządzonej umowy, rodzaje umów, przydatne klauzule.

Ćwiczenie 1 : Sporządzamy schemat przykładowej umowy z kontrahentem zagranicznym.

 1. Zastosowanie reguł Incoterms 2020 w umowach handlowych.
  a) informacje ogólne
  – czym są reguły Incoterms, ich wersje i zastosowanie,
  -co regulują, a czym nie zajmują się reguły Incoterms,
  -miejsce dostawy i miejsce przeznaczenia, a przejście ryzyka,
  -jak poprawnie zapisywać warunki dostawy,
  -przeniesienie własności,
  -różnice między incoterms 2010 a Incoterms 2020,
  b)szczegółowe omówienie  reguł Incoterms 2020 dla wszystkich środków i gałęzi transportu, zalecenia do stosowania,
  – reguły EXW,FCA,CPT,CIP,DAP,DPU,DDP,( dlaczego EXW i DDP powinno stosować się rzadko, a są nadużywane )
  Ćwiczenie 2: Wybieramy najbardziej korzystną regułę Incoterms dla podanej sytuacji .
  c) szczegółowe omówienie reguł Incoterms 2020 dla transportu morskiego i wodnego śródlądowego, zalecenia do stosowania,
  – reguły FAS, FOB, CFR, CIF ( dlaczego te reguły nie powinny być stosowane do transportu morskiego kontenerów)

Ćwiczenie 3: Wybieramy najbardziej korzystną regułę Incoterms dla podanej sytuacji .

3.Wewnątrzwspólnotowy przepływ towarów .Nabycie Wewnątrzwspólnotowe (WNT) i Dostawa Wewnątrzwspólnotowa (WDT). Zagadnienia podstawowe.

a)Nabycie Wewnątrzwspólnotowe Towarów
– pojęcie WNT w oparciu o ustawę o VAT,
– dokumenty potwierdzające WNT,
-charakterystyczne cechy WNT,
-Nabywca i Dostawca w WNT,
-obowiązek podatkowy,
-rodzaje i terminy składania deklaracji,
– podstawa opodatkowania w WNT,
b) Dostawa Wewnątrzwspólnotowa Towarów:
– pojęcie WDT w oparciu o ustawę o VAT,
– Nabywca i Dostawca w WDT,
-obowiązek podatkowy w WDT,
-rodzaje i terminy składania deklaracji ,
-warunki uzyskania stawki Vat 0% w WDT,
-podstawa opodatkowania w WDT,
– deklaracje INTRASTAT,
-przepisy dotyczące produktów w krajach Unii Europejskiej,
-ograniczenia transportowe w UE.

Ćwiczenie 4 : Wypełniamy zgłoszenie INTRASTAT Wywóz według instrukcji .
4.Procedury i dokumentacja związane z importem towarów.
a)pojęcie importu towarów ,
b) aspekt handlowo-jakościowy:
-weryfikacja dostawcy,
-proces zamawiania towarów ,
– jak zadbać o jakość towaru,
– oznakowanie towarów i opakowań,
– certyfikaty, procedura oceny zgodności, deklaracje zgodności, oznaczenie CE, popełniane  błędy i skutki braku lub nieprawidłowych oznaczeń,
– przykłady innych niezbędnych certyfikatów/świadectw,
– dyrektywy i inne źródła wiedzy o certyfikatach i przepisach,
– ograniczenia importowe(pozwolenia, kontyngenty, cła, embarga, akcyza)
– kontrole na granicy,
– kluczowe punkty w umowie z Dostawcą.
c) aspekt transportowy :
– obowiązki Nadawcy wynikające z organizacji transportu,
– transport morski i kolejowy – na co zwrócić uwagę aby znacznie ograniczyć koszty,
– funkcje i rodzaje listów przewozowych kolejowych i morskich,
– konosament, jego funkcja i zawartość,
–  jak zorganizować transport morski.
d) aspekt celno-podatkowym :
-formalności celno podatkowe związane z importem :rejestracja EORI i PDR,
– ustalenie stawki celnej Isztar/Taric, WIT,
-dokumenty niezbędne do odprawy celnej ze szczegółowym omówieniem,
Ćwiczenia 5: Kompletujemy dokumentację importową oraz wyliczamy całkowitą cenę towaru importowanego .
– procedury celne i odprawa celna, Unijny Kodeks Celny,
– usprawnienia procedury celnej – AEO,
-przebieg i rodzaje odpraw celnych oraz sposoby rozliczenia należności celno- podatkowych, system AIS, zmiany od 1 lipca 2020 r.
– skład celny i jego funkcje,
– prawo do odliczenia VAT i dokumenty uprawniające do odliczenia VAT
– obowiązek podatkowy i miejsce opodatkowania  w imporcie,
– wartość celna towaru i  podstawa opodatkowania.

Ćwiczenia 6: Wyliczamy wartość celną towaru.

e)aspekt płatności :
– rodzaje płatności i klasyfikacja według ryzyka,
-akredytywa dokumentowa i inkaso dokumentowe.

5.Procedury i dokumentacja związane z eksportem towarów.

 1. a) pojęcie eksportu towarów:
  – dążenie Państw do integracji gospodarczych,
  – warunki jakie trzeba spełnić aby miał miejsce eksport towarów,
  – eksport bezpośredni i pośredni- omówienie,
  b) aspekt handlowo-jakościowy:
  -weryfikacja odbiorcy,
  -jakość towaru,
  -zabezpieczenie i oznakowanie towaru,
  – odpowiedzialność za załadunek i rozmieszczenie towaru w różnych rodzajach transportu,
  -odpowiedzialność za zabezpieczenie towaru na środku transportu i mocowanie  w różnych rodzajach transportu,
  – przepisy dotyczące ładowania, zabezpieczenia i mocowania ładunków,
  – dobre rady dla eksporterów,
  – ograniczenia eksportowe,
  – źródła informacji na temat niezbędnych certyfikatów wymaganych w krajach trzecich,
  – ogólne omówienie procedur w krajach trzecich,
  -certyfikaty pochodzenia (niepreferencyjne, preferencyjne- EUR 1, Form A, świadectwo A.TR, deklaracja na fakturze ,oświadczenie o pochodzeniu) ich rodzaje, ustalanie pochodzenia towarów, system REX,
  – procedury uzyskania świadectw o pochodzeniu i świadectwa fitosanitarnego na potrzeby eksportowe,
  – przykładowe świadectwa i certyfikaty wymagane w wybranych krajach trzecich,
  -kluczowe punkty w umowie z Odbiorcą ,
  c)aspekt transportowy:
  – obowiązki Przewoźnika :pozwolenia ,WDS, karnet TIR,T2,
  – funkcje listów przewozowych,
  – międzynarodowy list przewozowy CMR, wzór, co powinien zawierać, szczegółowe omówienie.
  Ćwiczenia 7 : Wypełniamy dokument CMR
  -deklaracja wartości towaru i specjalnego interesu w dostawie jako sposoby zwiększenia odpowiedzialności Przewoźnika za towar i terminową dostawę,
  -szkody przewozowe zgodnie z Konwencją CMR i Protokół niezgodności w dostawie,
  – z kim zawierać Umowę Przewozu a z kim Umowę Spedycji,
  -odpowiedzialność Nadawcy na gruncie Konwencji CMR,
  – odpowiedzialność Przewoźnika zgodnie z CMR, wysokość odszkodowania, opóźnienie terminu dostawy,
  – co powinien mieć rzetelny Przewoźnik,
  – odpowiedzialność Zleceniodawcy i  Spedytora zgodnie z OPWS 2010, czynności spedycyjne,
  – co powinien mieć rzetelny Spedytor ,
  – różnica między umową przewozu, a umową spedycji,
  – jak zweryfikować Przewoźnika, Spedytora i ich polisy ubezpieczeniowe,
  Ćwiczenie 8 : Weryfikujemy Polisę ubezpieczeniową Przewoźnika/Spedytora
  – ubezpieczenie CARGO czy Ubezpieczenie Przewoźnika,
  -co chroni towar i w jakim zakresie,
  – klauzule ładunkowe i nie tylko,
  – ustawa SENT.
  d) aspekt celno-podatkowy:
  –  formalności celno- podatkowe,
  -agencja celna : obowiązki i zadania, jak współpracować z agencją celną,
  –  obowiązki przedsiębiorcy współpracującego z agencja celną,
  – upoważnienie do odprawy celnej bezpośrednie i pośrednie,
  – dokumenty niezbędne do odprawy celnej ze szczegółowym omówieniem,
  – dobór kodów taryfy celnej( HS, CN, TARIC)
  – faktura eksportowa
  Ćwiczenie 9 : Przygotowujemy fakturę eksportową
  – przebieg odprawy celnej eksportowej, system AES,
  – karnet ATA,
  – obowiązek podatkowy w eksporcie,
  – podstawa opodatkowania, miejsce opodatkowania,
  – warunki zastosowania podatku VAT 0%,
  – dokumenty potwierdzające eksport.
  Ćwiczenia 10: Kompletujemy dokumentację eksportową
  e) aspekt płatności:
  – wewnętrzne metody zabezpieczania wierzytelności zagranicznych,
  – gwarancja bankowa, faktoring, forfaiting,
  – ubezpieczenie KUKE, polisa na Wschód,
  f)instytucje powołane w Polsce w celu promocji handlu  międzynarodowego.
  -projekty i programy promujące handel międzynarodowy.