Szkolenie 2- dniowe.
Prezentacja szkolenia.
Szkolenie jest skierowane dla firm handlowych i produkcyjnych posiadających własny dział transportu i spedycji. Jest adresowane do specjalistów zajmujących się w firmach zamawianiem środków transportu oraz organizowaniem procesów transportowo-logistycznych, którzy chcą zdobyć i pogłębić swoją wiedzę z zakresu transportu i spedycji.
Ma na celu zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami prawa ( Incoterms 2020, Prawa Przewozowego, Konwencji CMR, Kodeks Morski, OPWS 2010) oraz praktycznymi poradami, jak powinien pracować Specjalista ds. Spedycji i Transportu w firmie, aby właściwie, zgodnie z prawem organizować przewozy i skutecznie ograniczać koszty transportowo – logistyczne w przedsiębiorstwie.
Zawiera praktyczne informację dotyczące niezbędnej dokumentacji w przewozach krajowych i międzynarodowych oraz informacje na co zwracać uwagę współpracując z popularnymi na rynku firmami spedycyjnymi. Obejmuje informacje związane z załadunkiem , rozmieszczeniem i mocowaniem towarów na pojeździe. Podejmuje również tematykę szkód przewozowych, reklamacji i sposobów ich załatwiania oraz  ubezpieczeń Cargo.
Szkolenie zawiera wiele praktycznych aspektów wynikających z długoletniego doświadczenia Prowadzącego szkolenie oraz ćwiczenia, które pozwalają na zastosowanie i przećwiczenie wiedzy nabytej na każdym etapie szkolenia.

Korzyści dla uczestników.
Szkolenie jest niezbędne dla każdego pracownika zajmującego się organizowaniem transportu i procesów logistycznych w firmie. Każdy uczestnik otrzymuje skondensowaną wiedzę w postaci wykładu, ćwiczeń, rozmowy z prowadzącym oraz materiałów szkoleniowych. Co ważne – ćwiczenia bazują na prawdziwych przypadkach biznesowych i realnych dokumentach.
Uczestnicy po szkoleniu będą potrafili dla danej sytuacji zastosować odpowiednie warunki dostawy Incoterms 2020. Będą umieli prawidłowo wypełnić list przewozowy CMR oraz zapoznają się z pozostałą dokumentacja obowiązującą w transporcie krajowym i międzynarodowym. Dowiedzą się jak powinna wyglądać i co powinna zawierać umowa z Przewoźnikiem i Spedytorem. Będą umieli sprawdzić Przewoźnika/Spedytora i jego polisę ubezpieczeniową pod kątem możliwej współpracy oraz dobrać właściwego Przewoźnika/Spedytora dla konkretnej sytuacji przewozowej. Dowiedzą się jak rozpoznać kto odpowiada za uszkodzenia w przykładowych sytuacjach i jak napisać reklamację. Zapoznają się z głównymi zadaniami i sposobem pracy specjalisty ds. Spedycji i Transportu oraz dowiedzą się jakie działania podjąć aby ograniczyć koszty transportowo- logistyczne w firmie. Poznają wiele praktycznych porad związanych z transportem towarów.

Plan szkolenia

Przede wszystkim znajomość przepisów.

 1. Incoterms 2020 -informacje ogólne.
  – kilka słów o Międzynarodowej Izbie Handlowej, która opracowuje Incoterms.
  – czym są reguły Incoterms, ich wersje i zastosowanie,
  – czy musimy stosować reguły Incoterms,
  – czy możemy posługiwać się starszymi wersjami  i w jakich przypadkach,
  -co regulują, a czym nie zajmują się reguły Incoterms,
  – reguły Incoterms a umowa sprzedaży,
  – co to jest ryzyko w dostawie,
  -miejsce dostawy i miejsce przeznaczenia, a przejście ryzyka,
  -jak poprawnie zapisywać warunki dostawy Incoterms,
  – co wspólnego mają reguły Incoterms z przeniesieniem własności rzeczy,
  2. Różnice między incoterms 2010 a Incoterms 2020,
  – wyeksponowanie artykułów związanych z dostawą/przyjęciem dostawy i przejściem ryzyka,
  -ulepszenie prezentacji i zastosowanie obszernych not wyjaśniających,
  – powiązanie z innymi umowami (umowy sprzedaży, spedycji, przewozu) ,
  – możliwość użycia własnych środków przewozu przy FCA, DAP, DPU, DDP,
  – ułatwienia dla akredytyw poprzez zastosowanie konosamentu „on board” dla reguły FCA,
  – uporządkowanie informacji o kosztach poprzez umieszczenie ich w jednym artykule,
  różne zakresy ochrony ubezpieczeniowej dla reguł CIF i CIP,
  – zmiana reguły DAT na DPU,
  – włączenie wymogów związanych z bezpieczeństwem w zakres artykułów dotyczących przewozu i kosztów,

3.Szczegółowe omówienie  reguł Incoterms 2020 dla wszystkich środków i gałęzi transportu, zalecenia do stosowania,
– co to jest odprawa celna, na czym polega, rodzaje odpraw celnych,
– co to jest akredytywa, zasada działania,
– obowiązki ogólne dla Sprzedającego i Kupującego wynikające z reguł Incoterms,
EXW EX Works (czy można dokonać modyfikacji aby Sprzedający odpowiadał za załadunek i odprawę celną eksportową i dlaczego ta reguła jest rekomendowana dla transportów krajowych) ,
FCA Free Carrier ( dwa różne miejsca dostawy dla FCA, na czym polega zastosowanie konosamentu”on board”),
CPT Carriage Paid To (dlaczego miejsce dostawy i miejsce przeznaczenia powinno być dokładnie określone w umowie),
CIP Carriage Insurance Paid To(ubezpieczenie Cargo w klauzuli A, dlaczego dla Kupującego bardziej korzystne będą warunki CPT),
DAP Delivered At Place jako jedna z najwygodniejszych reguł dla Kupującego i Sprzedającego.
DPU Delivery at Place Unloaded (co w przypadku kiedy Sprzedający nie ma możliwości rozładunku towaru u Kupującego? ),
DDP Delivered Duty Paid (dlaczego jest rekomendowana dla transportów krajowych)

Ćwiczenie 1: Wybieramy najbardziej korzystną regułę Incoterms dla podanej sytuacji handlowej .

 1. Szczegółowe omówienie reguł Incoterms 2020 dla transportu morskiego i wodnego śródlądowego , zalecenia do stosowania,
  FAS Free Alonside Ship,
  FOB Free On Board ( dlaczego nie powinna być stosowana dla transportu morskiego kontenerów),
  CFR Cost and Freight (dlaczego miejsce dostawy i miejsce przeznaczenia powinno być dokładnie określone w umowie),
  CIF Cost Insurance Freight ( ubezpieczenie w klauzuli C, dlaczego dla Kupującego bardziej korzystne będą warunki CFR),
  – podsumowanie wszystkich reguł Incoterms 2020.
  – najczęściej popełniane błędy przy stosowaniu Incoterms.

Ćwiczenie 2 : Wybieramy najbardziej korzystną regułę Incoterms dla podanej sytuacji .

 1. Przepisy w transporcie drogowym krajowym- Ustawa Prawo Przewozowe.
  – obowiązki Sprzedającego/Kupującego wynikające z organizacji transportu,
  – podstawowe różnice między Przewoźnikiem i Spedytorem oraz przepisy regulujące ich odpowiedzialność,
  -Ustawa Prawo Przewozowe (UPP) co reguluje, czym się nie zajmuje,
  – w jakim stanie Nadawca powinien powierzyć towar Przewoźnikowi,
  – prawa Przewoźnika w momencie przyjęcia towaru do przewozu,
  – za co odpowiada Nadawca, a za co Przewoźnik,
  – w jakich sytuacjach Przewoźnik nie odpowiada za powierzony mu towar,
  – odpowiedzialność za czynności związane z załadunkiem, rozmieszczeniem, mocowaniem ładunku na pojeździe, czynności porządkowe,
  – ustalanie trasy, ceny, wybór środka transportu,
  – termin przewozu oraz odpowiedzialność za opóźnienie,
  – przesyłka utracona i postępowanie w razie jej odnalezienia,
  – kto i kiedy może dokonywać zmian w umowie przewozu- zapobieganie oszustwom,
  – czego zabrania się Nadawcy zgodnie z UPP,
  – kiedy Przewoźnik może dokonać zastawu na przesyłce i likwidacji przesyłki,
  – co warto wiedzieć, dodatkowe wskazówki.
  Ćwiczenie 3: Dopasuj podane obowiązki odpowiednio dla Nadawcy i Przewoźnika.
  a) dokumenty w transporcie drogowym krajowym.
  – rodzaje i funkcje listów przewozowych,
  – Krajowy List Przewozowy(KLP) oraz jego znaczenie w przewozach krajowych,
  – co powinno znajdować się w KLP , przykładowy wzór, dokumenty dołączone do KLP,
  – dokument przewozowy materiałów niebezpiecznych w transporcie krajowym,
 1. Przepisy w transporcie międzynarodowym- Konwencja CMR.
  – przepisy prawne,
  – zastosowanie Konwencji CMR i jej zasięg,
  – zakres odpowiedzialności Nadawcy i Przewoźnika,
  – kiedy Przewoźnik jest zwolniony od odpowiedzialności, pojęcie siły wyższej,
  – obowiązki przewoźnika przy przyjęciu towaru do przewozu,
  – odpowiedzialność za czynności ładunkowe, rozmieszczenie i mocowanie ładunku,
  – kto i w jaki sposób może dysponować towarem w trakcie przewozu,
  – odpowiedzialność za opóźnienie terminu dostawy, jakie kary umowne można stosować,
  – kiedy towar uznaje się za zaginiony, sposób postępowania,
  – Konwencja CMR jako prawo nadrzędne, wiążące,
  – co z kwestiami , których Konwencja CMR nie reguluje,
  – co powinien mieć dobry Przewoźnik (polisa ubezpieczeniowa, niezbędne klauzule, rażące niedbalstwo)
 2. a) dokumenty w transporcie międzynarodowym.
  – międzynarodowy list przewozowy CMR i jego znaczenie w transporcie międzynarodowym ( czy jest wymagany i czy może być stosowany w przypadku transportu krajowego),
  -odpowiedzialność za wystawienie i treść CMR,
  -co powinien zawierać , wzór,
  -czy neutralizacja CMR jest zgodna z prawem,
  -co wpisać do listu przewozowego aby Przewoźnik odpowiadał za całą wartość towaru i ponosił wszystkie koszty opóźnienia w dostawie (deklaracja wartości i specjalnego interesu w dostawie),
  -kary za brak dostarczenia potwierdzonego listu przewozowego do Nadawcy,

Ćwiczenie 4: Wypełniamy prawidłowo list przewozowy CMR.

– dokument przewozowy materiałów niebezpiecznych,

 1. Przepisy w transporcie morskim- Kodeks morski.
  – obowiązki i odpowiedzialność Załadowcy/Frachtującego oraz prawa Przewoźnika morskiego,
  – jaka jest odpowiedzialność Przewoźnika morskiego oraz kapitana statku,
  – wykonanie przewozu morskiego i odstąpienie od umowy przewozu,
  – kto i kiedy może dysponować ładunkiem,
  – wydanie i odbiór ładunku,
  – porzucenie ładunku jako sposób na nieuczciwych dostawców,
  – jak znacznie ograniczyć koszty w transporcie morskim, pojęcia używane w transporcie morskim,
  – jak zorganizować transport morski  -praktyczne wskazówki,
  – kontener jako podstawowa jednostka przewozowa , rodzaje, numer, certyfikat CSC,
  – odpowiedzialność Przewoźnika zależnie od gałęzi transportu – podsumowanie.

Ćwiczenie 5 : Dopasuj pojęcia z zakresu transportu morskiego do ich opisów.

a)dokumenty w transporcie morskim.
-konosament, jego funkcje i znaczenie w transporcie morskim,
– odpowiedzialność za wystawienie konosamentu i dane znajdujące się w nim, instrukcje konosamentowe ,
-rodzaje konosamentów i ich zastosowanie( załadowania, przyjęcia do załadowania , imienne, na zlecenie, na okaziciela , armatorski, spedytorski  i inne)
-telex release, sea waybill lub express bill of lading, FIATA BL,
-sposoby na zwolnienie kontenerów,
-co musi zawierać konosament zgodnie z Kodeksem Morskim, klauzule konosamentowe, omówienie przykładowego wzoru,
-dokumenty wydawane przez przewoźnika morskiego i okoliczności ich wydania( nota bukingowa ,lista ładunkowa, kwit sternika , manifest ładunkowy),
– dokument przewozowy materiałów niebezpiecznych w transporcie morskim,
8. Przepisy spedycyjne – Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne(OPWS) i Kodeks Cywilny.
– jakie przepisy regulują działalność spedycyjną,
– umowa spedycji oraz regulaminy świadczenia usług- na co uważać współpracując ze Spedytorem,
– kiedy Spedytor jest przewoźnikiem,
– odpowiedzialność Zleceniodawcy i Spedytora( należyta staranność),
– co to są czynności spedycyjne,
– kiedy Spedytor nie ponosi odpowiedzialności,
– oferta i zlecenie spedycyjne- co powinny zawierać,
– obowiązki Spedytora wynikające z realizacji zlecenia, odbiór i wysyłanie przesyłki,
– obowiązek zabezpieczenia roszczeń Zleceniodawcy przez Spedytora,
– kiedy Spedytor zawiera ubezpieczenie Cargo na rzecz Zleceniodawcy,
– prawa spedytora,
– minusy OPWS 2010,
– jak powinna wyglądać praca Spedytora,
– co powinien mieć dobry Spedytor,
-co w przypadku jeśli Spedytor nie zapłaci Przewoźnikowi i musi to zrobić Nadawca.
– na co zwracać uwagę współpracując z popularnymi na rynku firmami spedycyjnymi (Schenker, Raben, DPD),
– kiedy współpraca przez giełdy transportowe staje się dla nas ryzykowna,

 Ćwiczenie 6: Które z poniższych transportów najlepiej zrealizować  przy pomocy  Spedytora, a które przy pomocy Przewoźnika
a) dokumenty spedycyjne.
 – dokumenty spedytora ( zaświadczenie spedytorskie, instrukcja wysyłkowa),
– Dowód dostawy( POD-proof of delivery , Lieferschein),
– komplet dokumentów przewozowych i spedycyjnych.
– inne dokumenty wykorzystywane w transporcie: Karnety TIR, ATA, CPD oraz T2,T1,

Ćwiczenie 7 : Podaj zestaw niezbędnych dokumentów towarzyszących danej sytuacji transportowej.            

9.Umowa Przewozu a Umowa Spedycji.
– z kim zawierać umowę przewozu, a z kim umowę spedycji,
– różnica między umową przewozu, a umową spedycji, co charakteryzuje te umowy,
-rodzaje umów,
– cechy i elementy dobrze sporządzonej umowy( porządkowe, podstawowe, dodatkowe),
– umowy jednodokumentowe czy umowy wielodokumentowe,
 zlecenie przewozu i zlecenie spedycji ( przykładowy wzór)

Ćwiczenie 8: Sporządzamy schemat przykładowej umowy przewozu lub umowy spedycji. 

 1. Szkody przewozowe, reklamacje i sposoby ich załatwiania.
  a)szkody przewozowe w transporcie krajowym,
  zasady postępowania w przypadku powstania szkody w przesyłce, rodzaje szkód
  – protokół niezgodności w dostawie,
  – reklamacja- kto ma prawo ją składać, co powinna zawierać, jak powinna wyglądać, terminy,
  – kiedy należy się odszkodowanie i jak ustalić jego wysokość,
  – dochodzenie roszczeń , przedawnienia,
  b)szkody przewozowe w transporcie międzynarodowym,
  – rodzaje szkód w transporcie międzynarodowym, – sposoby dokumentowania szkód,
  – reklamacje- kto ma prawo je składać, czy postępowanie reklamacyjne można pomijać,
   – wysokość odszkodowania zgodnie z CMR,
  c) szkody przewozowe w transporcie morskim,
  – szkody przewozowe i przedawnienie roszczeń,
  – typowe szkody w transporcie morskim, awaria wspólna tylko z ubezpieczeniem Cargo, abandon jako rozwiązanie problemu całkowitej utraty ładunku,
  – jak wyznaczyć wartość odszkodowania, 
  d) szkody w spedycji,
  – reklamacje do Spedytora,
  – wysokość odszkodowania,
  – przedawnienia roszczeń, rozstrzyganie sporów,

Ćwiczenie 9: Określ, który z podmiotów będzie odpowiadał za powstałą szkodę  w poniższych sytuacjach.

11.Weryfikacja Przewoźnika i Spedytora.
– jak zweryfikować Przewoźnika i Spedytora,
– jak zweryfikować polisę ubezpieczeniową Przewoźnika i Spedytora,

Ćwiczenie 10: Weryfikujemy polisę ubezpieczeniową Przewoźnika i Spedytora .

 1. Załadunek, rozmieszczenie i mocowanie ładunków na środku transportu.
  – oznakowanie środków transportu,
  – właściwy sposób opakowania i zabezpieczenia towaru, palety fumigowane,
  – prawidłowe załadowanie na środek transportu i rozmieszczenie ładunku na pojeździe,
  – załadunek na właściwy środek transportu i powierzenie ładunku osobie uprawnionej,
  – mocowanie ładunku na środku transportu,
  – przepisy dotyczące ładowania, zabezpieczenia i mocowania ładunku,
  – Certyfikat Załadowania.
 2. Ubezpieczenie Cargo.
  -polisa ubezpieczeniowa i jej rodzaje( polisa jednorazowa i generalna),
  – rodzaje szkód przewozowych,
  -które ubezpieczenie zapewnia bezpieczeństwo przewozu naszych towarów.
  -dlaczego ubezpieczenie CARGO,
  -uwaga na Cargo zawierane za pośrednictwem Spedytorów i Przewoźników,
  – klauzule ładunkowe Instytutu Londyńskich Ubezpieczycieli (A,B,C) oraz inne klauzule stosowane przez ubezpieczycieli,
  -ważne pojęcia z zakresu Ubezpieczenia Cargo.
  – ustawa SENT,
  – ograniczenia w transporcie ( pozwolenia, system EKAER, Bireg)Główne zadania i dążenie do ograniczania kosztów w firmie.
 3. Jak powinien pracować i ograniczać koszty skuteczny specjalista zajmujący się transportem i logistyką w przedsiębiorstwie- praktyczne porady.
  – główne zadania i sposób pracy specjalisty zajmującego się transportem i logistyką,
  – ważne elementy pracy pozwalające usprawnić procesy transportowe i ograniczyć koszty: planowanie, optymalizacja, kalkulowanie, kontrolowanie, współpraca.